Mehmet Yürü (Nasib'in) Besteleri (41 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr Meçhul Şarkı Semâî
Sultânî-Yegâh Al udu güzel nağme-i dil-sûzunu dinlet Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş Ahmet Refik Altınay Şarkı Curcuna
Rast Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Badî Nedim Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine Meçhul Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şedd-i Arabân Bir vakt idi gülşende gönül tâzelenirdi Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Badi Nedîm Bey Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Etmiyor kalbim tahammül âteş-i hicrânına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nişâbûrek Firkat denilen âfeti bir yâd edebilsem Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir'atın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti Halit Fahri Bey Şarkı Sengin Semâî
Zâvil Gün kavuştu gelmedin Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar Meçhul Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Kalbim ona merbut onu ister onu söyler Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Unuttum seni ben yüzüme gülme Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın Ahmet Refik Altınay Şarkı Düyek
Nikrîz Kınalı parmakların sedeftir tırnakların Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Mâhûr Merhamet ey çeşm-i âhû yaktı beni gözlerin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım Meçhul Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Mücrim gibi hor görme ümitsiz yaşıyorsam Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Neden kalbim seni sevdi Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Ömrün ezvâkında aşkın görmeyen esrârını Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmet Hafîd Bey Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sevdiğim gözlerinin billâhi ben meftûnuyum Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika Enderûnî Vâsıf Şarkı Devr-i Hindî
Şehnâz Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî Ahmet Refik Altınay Şarkı Devr-i Hindî
Mâhûr Şeb-i vuslat hayâl oldu Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Terennüm et biraz tizden Nasib'im dinleyen kansın Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Zavallı mâsum kalpteki sevdâ Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Hasretin işte yine kalbimi deldi Ayşe Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Kına olsam eline sürülsem gelin Meçhul Şarkı Aksak