Zeki Arif Ataergin Besteleri (74 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Dilkeş-Hâverân Açıldı bahçede güller Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Ağladım ümitlerim ağyâre kurban oldu hep Y.Sinan Ozan Şarkı Düyek
Hüseynî Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep Nedîm Şarkı Curcuna
Dilkeş-Hâverân Aşkının tahtını gönlüme kurdum Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Aşîran Başladım feryâde ben bülbül gibi Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler Necâti Tokyay Şarkı Curcuna
Evc-Bûselik Beyazdır sîne-i sâfın a cânım Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Enis Behiç Koryürek Şarkı Türk Aksağı-Cur.
Tâhir-Bûselik Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel Meçhul Şarkı Sofyan
Dilkeş-Hâverân Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim Y.Sinan Ozan Şarkı Aksak
Isfahân Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına Fatine Talay Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Meçhul Şarkı Müsemmen
Şehnâz Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına Mesut Kaçaralp Şarkı Aksak
Sipihr Cûybâre döndü eşkim hasretinle çağlıyor Mahmut Kemal (İbn'ül Emin) Şarkı Ağır Aksak
Mâye Çiçekler lâleler güller senin vech-i lâtifinden Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Mâye Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Curcuna
Evc Eksilmez artar cevrin a zâlim Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber ver Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Meçhul Durak Durak Evferi
Karcığar Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Mahmut Kemal (İbn'ül Emin) Şarkı Ağır Düyek
Sabâ Fecr-i hilkatte gülen bir gülsün Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Gel bu akşam da beraber içelim gitme kadın Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül Y.Sinan Ozan Şarkı Curcuna
Sabâ Gizli derdimden haber ver sen o yâre ey sabâ Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül Kirâmeddin Efendi (Şeyh) Şarkı Ağır Aksak
Sipihr Gönül âvâre kaldı yâr elinden Meçhul Şarkı Curcuna
Dilkeş-Hâverân Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben Zeki Arif Ataergin Beste Lenk Fahte
Dilkeş-Hâverân Gönül sevdâ seline kapılma sakın Zeki Arif Ataergin Şarkı Curcuna
Mâye Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Güneşten yakıcı ay kadar dilber Ömer Hayyam Şarkı Curcuna
Segâh Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Sâdık Açar Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Hicrânla geçen günleri hasretle anarken Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî-Arabân Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Mehmet Ali Haydar Paşa Şarkı Ağır Aksak
Evc-Bûselik Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Karanlık ufuktan güneş doğmadı Ahmet Refik Altınay Şarkı Curcuna
Segâh Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân Kerem eyle budur sana dileğim Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme Orhan Seyfi Orhon Şarkı Düyek
Dilkeş-Hâverân Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Ahmet Refik Altınay Şarkı Sengin Semâî
Dilkeş-Hâverân Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâye Mey ü müllerle gonceler güller Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Irak Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Meçhul Şarkı Türk Aksağı