Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Bir nigâh et yeniden çeşmine hayrân olayım Selânik'li Ahmet Efendi
Bir Nihâvend şarkıdır ayrılığımız Fethi Karamahmudoğlu
Bir ömrü onun aşkına verdim Niyâzi Şengül
Bir ömür boyu umut bağladığım Necip Gülses
Bir ömür yetmedi sana doymaya Ümit Âşık
Bir rastlantı bir bakıştı İlhâmi Turan
Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Selâhattin İçli
Bir şarkı diyor lâleye sor çiğdeme sor Rüştü Eriç
Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim Ziyâ Taşkent
Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Rûşen Yılmaz
Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Rüştü Eriç
Bir sözüme darıldın bülbül güle küser mi Aytekin Çolakoğlu
Bir tatlı sedâ çıkmadadır bestelerinden Bîmen Şen
Bir tesâdüf bekledim üzgün dolaştım çok zaman Adem Şahin
Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Sâdettin Öktenay
Bir yaprak hayâtım aşkın selinde Erol Sayan
Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde Alâeddin Yavaşça
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Cevdet Çağla
Bir yerde karşılaşsak seninle gözlerinle Kenan Günel
Bir yeşil gözlü dilbere gönül verdim neyleyim Zeki Duygulu
Bir yıldı tamam ben seni rûhumla sarardım Ûdî Mehmet Bey
Bir yosma-edâ hüsnü güzel yâre kul oldum Râşit Efendi(Neyzen)
Bir zamânım yok ki gönlümden kederler eksile Kânûni Cemil Bey
Bir zamanlar sen beni çok severdin Hasan Soysal
Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Hacı Arif Bey
Biraz neş'e edin gönül Orhan Kızılsavaş
Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel Suphi Ezgi
Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli Akın Özkan
Bitmeyen bir çiledir senden ayrı her günüm Süleyman Mertkanlı
Bitmez tükenmez bu derd ömür diyorlar buna Selâhattin İçli
Bitsin artık bu hasret bitsin artık diyorum Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Bittiyse bu aşkta senin hiç mi suçun yoktu sanki Metin Everes
Biz uzak olsak da gönlümüz yakın İsmail Demirkıran
Bıktım elinden artık senin ben Şemsettin Ziyâ Bey
Bırak artık ne olur içindeki hüzünü Nezih Gözonar
Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil İsmail Demirkıran
Boşuna uğraşmış şu gönlüm meğer alışmak ne zormuş yâr özlemine İsmail Demirkıran
Böyleymiş alnımızda kader yazımız senle Güner Erman
Bu akşam bütün meyhânelerini dolaştım İstanbul'un Avni Anıl
Bu akşam yine dertlerimle başbaşa kaldım Suat Sayın
Bu akşamki hüznümü gömsem derinlere Özcan Aydın
Bu ateşi sen yaktın içime gel de sen söndür Necdet Tokatlıoğlu
Bu gece çok ağladım gözyaşım kalbime aktı Necmi Pişkin
Bu gönül gözlerinin rengine hayran Zeki Duygulu
Bu gönül ne gülde ne gülşendedir Sarı Onnik
Bu halin ne anlam taşır bilemem Celâl Abacı
Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Necdet Tokatlıoğlu
Bu mu senin aşk dediğin Caner Bakır
Bu şarkıyı duyup bir gün ansızın içinde ateşler yanar mı bilmem Nezih Gözonar
Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi Rif'at Bey