Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar