Niyâzi Şengül Besteleri (69 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Çal ud'unu lûtf et güzelim dinleyeyim ben Nazmi Bey Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim Meçhul Şarkı Müsemmen
Sultânî-Yegâh Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu Yâkup Bey Şarkı Türk Aksağı
Sultânî-Yegâh Gittin gücenip sen de Hisar'dan Hikmet Şinâsi Önol Şarkı Aksak
Nihâvend Karşında gönülden vurulan dün gece bendim M.Cenâni Kandiye Şarkı Aksak
Muhayyer Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ömrün bahardı hep hazan değildi Yavuz Özen Şarkı Semâî
Sultânî-Yegâh Yağmurum olsan da her dem kalbe yağsan durmadan Yavuz Özen Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Yûnûs Emre İlâhi Aksak (Yürük)
Sultânî-Yegâh Sen ne güzel beldesin Yavuz Özen-Niyâzi Şengül Şarkı Aksak (Yürük)
Kürdîlî Hicazkâr Yılda bir olsa da şöyle bir görün Yavuz Özen Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Yavuz Özen Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Yavuz Özen-Niyâzi Şengül Şarkı Aksak (Yürük)
Sultânî-Yegâh Bağından her güzel bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Sofyan
Sûz-i Dil Elâ göz üstünde siyah kaşı var Yavuz Özen Şarkı Aksak (Yürük)
Sûz-i Dil Gelse âlem istemem ben baksalar da yâreme Niyazi Şengül Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yıllarca yolunda bekledim durdum Yavuz Özen Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Unutmak sevmekten kolay demiştin Cemâl Sâfi Şarkı Aksak(Yürük)
Sabâ Neden bülbülde ses yok bahardan vaz mı geçmiş Lütfi Terzioğlu Şarkı Aksak
Hicâz Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var Halil Soyuer Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Unuttum seni ben bekle desende... Niyazi Şengül Şarkı Aksak(Yürük)
Hüseynî Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin Niyazi Şengül Şarkı Aksak(Yürük)
Kürdîlî Hicazkâr Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var Halil Soyuer Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Sen hâlâ bendesin bende izlerin Yavuz Özen Şarkı Aksak(Yürük)
Evc Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme Niyazi Şengül Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Seninle yıllar önce böyle ayrı değildik Nâdide Gülpınar Şarkı Aksak(Yürük)
Nihâvend Çok zamandır gelmiyorsun nazlı canan nerdesin Niyazi Şengül Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Kürdî Şu gönül bahçemden çok mevsim geçti İlkan San Şarkı Aksak (Yürük)
Hüseynî Bunca yıldır gurbet elde hasretinle ağlarım Niyazi Şengül Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Bir zamanlar ben de geçtim aşk bağından sel gibi Yavuz Özen Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Titredikçe bin bir ah döküldü her telinden Nâdide Gülpınar Şarkı Düyek
Sultânî-Yegâh Hasretinle bin şifâsız yâre açtın bağrıma Yavuz Özen Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Rüzgâr gibi geçer yıllar bir geçti mi dönmez başa Nâdide Gülpınar Şarkı Aksak (Yürük)
Hicâz Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd'ıma Niyazi Şengül Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Her güzelden yâr olur mu sorup öğrenseydin gönül Yavuz Özen Şarkı Aksak
Hicâz Yıllardır her va'dini saklı tuttum içimde Yavuz Özen Şarkı Aksak
Muhayyer Bana deli diyen yârim aklımı sen almadın mı Nâdide Gülpınar Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Sabah güneş gece ay neş'e katmaz günüme İlkan San Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sanma sakın unuttum o güzel sözlerini Niyazi Şengül Şarkı Aksak
Nihâvend Yaşadım bak bunca yıl her günü hâtıranla Nâdide Gülpınar Şarkı Düyek
Karcığar Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar Nâdide Gülpınar Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Cengizhan Altuntaş Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Dinle bak bu şarkıdan seslenen benim sana Nâdide Gülpınar Şarkı Düyek
Muhayyer Habersiz gidiverdin vedâ bile etmeden Niyazi Şengül Şarkı Aksak (Yürük)
Kürdîlî Hicazkâr Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Cengizhan Altuntaş Şarkı Aksak(Yürük)
Mâhûr Dert edınme a sevdiğim bır rüyâdır bu hayat Cengizhan Altuntaş Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ne böyle gönül gördüm ne de senden güzel Cengizhan Altuntaş Şarkı Nim Sofyan