Râkım Elkutlu Besteleri (98 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Aksak
Neva Aşinâ-yı bezm olan anlar hitâb-ı Hayderi Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Hüzzâm Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın Halil İbrahim Akçam Şarkı Curcuna
Segâh Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sabâ Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Aşkın seni hep güldüremez (YALANCI KADIN) Hamit Şakar Şarkı Semâî
Muhayyer Aşk ile yandım sâhidir sandım Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Ateşiyle yanıyorken yüreğim Akif Salı (Müftü) Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi Selim Aru Şarkı Düyek
Uşşak Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz Nedîm Beste Düyek
Yegah Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Aksak-Curcuna
Hicâzkâr Bekledim fecre kadar gelmedin Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Hüzzâm Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Hüseyin Mayadağ Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ben perîşanlıkta buldum rif'ati kâkül gibi Gâlip Bey Beste Devr-i Kebîr
Uşşak Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Isfahân Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden Kâmil Sesli Şarkı Türk Aksağı
Muhayyer Kürdî Bilmem ki günâhım sana olmakta mı bende Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Rast Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Yahyâ Kemâl Beyatlı Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Curcuna
Dügâh Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Curcuna
Karcığar Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda Nedîm Şarkı Aksak
Muhayyer Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Aksak
Hüzzâm Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Rast Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Hıfzı Tevfik Gönensoy Şarkı Aksak
Hicâz Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Selim Aru Beste Düyek
Uşşak Çekildi fasl-ı dil gönül Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Semâî
Hüseynî Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı Meçhul Şarkı Sofyan
Tâhir-Bûselik Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Şekip Bey (Tokadîzâde) Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın Orhan Rahmi Gökçe Şarkı Aksak
Hüzzâm Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim Meçhul Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım Akif Salı (Müftü) Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Fuzûlî Beste Devr-i Kebîr
Hüzzâm Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır Selim Aru Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir M.Cenâni Kandiye Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız Meçhul Şarkı Curcuna
Muhayyer Gezdiğin bahçeler sînem dağıdır Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Gönül bu ne durur ne de söz dinler Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Aksak
Hicâz Gönül yolu dar geldi Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak Meçhul Şarkı Curcuna