İsak Varon Besteleri (30 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler Yusuf Ziyâ Ortaç Türkü Düyek
Hüseynî Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb Münir Tevfik Uraz Şarkı Türk Aksağı
Sûz-i Dil Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline Rûhi Vâmık Bey Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Bir gün şu küçük ağzını ağzımla kapatsam Meçhul Şarkı Sofyan
Dilkeş-Hâverân Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Şarkı Düyek
Rast Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın Halit Bekir Sabarkan Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Deniz kızı semânın ey safâlı zühre yıldızı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar Avram Naum Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Firâkınla bahârım ağladı gülşen mezâr oldu Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Gönlüm kurudu sızladı rûhum eleminden Rûhi Vâmık Bey Şarkı Sofyan
Bestenigâr Gönül sana çoktan bende ... Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Hatice'me varayım diz çöküp yalvarayım Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun Meçhul Şarkı Aksak
Evc Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün Halit Bekir Sabarkan Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Mahveyleyecek nazlı civanım beni mahrûm-ı visâlin Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Menekşeden tac öreyim sevgili kız başına Kadri Bey Şarkı Curcuna
Nihâvend Pek beğendim sevdiğim etvârını Rûhi Vâmık Bey Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-i Dil Sevdiğim bir dem bana yâr olmadı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ferah-Fezâ Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım Mustafa Reşit Bey Şarkı Sengin Semâî
Evc Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı Meçhul Şarkı Sofyan
Sûz-i Dil Sorma hâlim nâfile ben söylemem şûh-i şenim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Tâkat mı gelir cevrine ey ruhleri gülgûn Hâzım Bey Şarkı Sengin Semâî
Tâhir-Bûselik Va'dinde vefâ eyle güzel can senin olsun Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Mecnûn gibi sensiz geçiyor leyl ü nehârım Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Mahzun dilimi şâd edecek yâr ararım ben Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Çamlarda yine bir şen gecenin neş'esi vardı Rif'at Galip Bey Şarkı Türk Aksağı