Ûdî Mehmet Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Bir yıldı tamam ben seni rûhumla sarardım Meçhul Şarkı Sengin Semâî