Tayyîb Efendi Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Zülfüne olsun esîr âzâdeler Meçhul Şarkı Aksak