Onnik Efendi (Sarı) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Bir bahr-i gama daldı yine fikr ü hayâlim Meçhul Şarkı Aksak