Mâhûr Makaminda Eserler (589 Eser)

Boğaziçi bir yüzük İstinye onun taşı Alâeddin Yavaşça
Boğazın sularında yıkarken her düşümü Gültekin Aydoğdu
Boşuna yalvarma dönemem geri Selâhattin Sağlam
Bu gece de sensizim mutsuzum yine Eyüp Göksu
Bu gece dert neyime karışmayın keyfime Mustafa Malay
Bu ne haşmet bu ne kudret Suphi İdrisoğlu
Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan Şükrü Şenozan
Bu son şarkımda sen varsın Muzaffer İlkar
Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır Teoman Önaldı
Bugün yine bin umutla geleceğe koşuyorsun Tekin Para
Bugünlerde seni görsek Hâfız Yusuf Efendi
Bülbüller ötüyor seher vaktidir Meçhul
Bunca yıl çok mutlu olduk seninle Alâeddin Yavaşça
Bütün dünyâya küskündüm Ali Rif'at Çağatay
Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in Aslan Hepgür
Cânım seni gâyet sever Kanuni Hacı Arif Bey
Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr Rif'at Bey
Çek küreği güzelim uzanalım Göksu'ya Arif Sami Toker
Çekin halay çalsın durmadan sazlar Suphi İdrisoğlu
Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel Selâhattin İçli
Cemile'min bir elinde makine Meçhul
Çeşm-i nazîm gel sevindir âşık-ı âvâreyi Ahmet Uzel
Çevrende daim pervânenim ben Rüştü Eriç
Çiçeklensin bahçemiz neş'elensin çevremiz Fâruk Kestiren
Çiçekler açıldı bahar göründü şimdi sevmek zamanı hadi gel Gündoğdu Doğan
Çiçeklerle bezenmiş Boğaz'ın sâhilleri Râdife Erten
Çiçekli yollardan geçerek gel İrfan Özbakır
Çiğdem lâle gül sünbül Kenan Olguncan
Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki Erdoğan Berker
Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Necdet Tokatlıoğlu
Çıktı bir feryâd-ı firkat nağme-i mâhûr'dan Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Çıktım ferman yazdırmağa (Leskofça türküsü)
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni İsmail Demirkıran
Çözemedim güzel seni Seyfi Güldağı
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Daha çok toy kulak asmaz feleğe Erol Sayan
Dalgalar sâhilde öpüşüyorken seni dudak dudak kalpte duyarım Hüseyin Erbay
Davranın halaya durun koçaklar Suphi İdrisoğlu
Davullar vurulur halay kurulur (DÜĞÜN EVİNDE) Faruk Şahin
Demek gideceksin gurbet ellere Metin Everes
Derd-i aşkından sakın bahs etme pek Selânik'li Ahmet Efendi
Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım Alâeddin Yavaşça
Dert edınme a sevdiğim bır rüyâdır bu hayat Niyâzi Şengül
Derûnumda var bin türlü hicran Tanburi Osman Bey
Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle Muallim İsmail Hakkı Bey
Dilde binbir emel vardır Lem'î Atlı
Dinle sözüm ey bî-bedel Nûman Ağa
Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ Meçhul