Mâhûr Makaminda Eserler (589 Eser)

Beni ister ağlat ister sevindir Ali Rif'at Çağatay
Benim nazlı bülbülüm Muallim İsmail Hakkı Bey
Benim olmak ahdin olsun Mustafa Malay
Benliğimde yaşayan hem rüyâm hem hülyâmsın Arif Sami Toker
Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Beyoğlu'nda(Kâkülünü çözersin) gezersin sevdiğini üzersin Rızâ Bey
Bezmime lûtf edip gel benim bir gece Meçhul
Bihamdillah ayân oldu bana Hû Ahmet Hatipoğlu
Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı Mehmet Yürü (Nasib'in)
Bilmem gelecek günlerimiz Müfit Kuraner
Bin türlü cefâ ile tükendi İsmail Demirkıran
Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Ebû-Bekir Ağa
Bir bakışla benim kalbimi çaldın Oktay Tem
Bir bütündür millet aşkı sende her var olan Niyâzi Şengül
Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar İrfan Özbakır
Bir garip geliyor bana bu şehir İsmail Demirkıran
Bir gece hem-meclis olsak biz bize Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ Leylâ Saz
Bir gizli sevdâ var senin kalbinde Burhânettin Deran
Bir gonca çiçeğimsin aşk açan sevgi açan Suat Yıldırım
Bir gonce-verd etti zuhur Kemani Rıza Efendi
Bir gönülde iki sevdâ olamaz Mazhar Bey
Bir görüp bin seversin Turhan Toper
Bir güfte istiyorum onbir hece olacak Mediha Şen Sancakoğlu
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh'den Münir Nûrettin Selçuk
Bir günden bir güne gönlümde kuşku duymadım Mediha Şen Sancakoğlu
Bir güzel hayal gibi yaşandı biter oldu Bilge Özgen
Bir haber var Leylâ ile Mecnûn'dan İrfan Özbakır
Bir ince belsin pek bî-bedelsin Meçhul
Bir ışık çağlayan ikinci güneşimiz Atatürk'ün evrende yankılanan sesiyiz Faruk Şahin
Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır Erdoğan Köroğlu
Bir kız sevdim yüzü güzel bakışları gözü güzel Mesut Duran
Bir mayıs altmış dörtte parlayan ateş gibi İlgün Soysev
Bir meleksin rûhumun ilhamısın Sabahattin Ergi
Bir mücevher parlıyor boğazın sularında Nezahât Soysev
Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül Refik Fersan
Bir nev-civân henüz onüç-ondört yaşında Meçhul
Bir nûr-i mücessem gibi indin yücelerden Alâeddin Yavaşça
Bir ömür bitmez derken bu sevdâ bitti yazık Turhan Taşan
Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin Ahmet Efendi(Na'tî Dâmâdı)
Bir sararmış sâk'a döndüm hep görenler ağlasın Selânik'li Ahmet Efendi
Bir şiir sesi var kulaklarımda Mahmut Oğul
Bir sıcak bakışla bir göz süzüşle bir anda tutuşur sevda ateşi Faruk Şahin
Bir sor güzelim kendine bir sor Niyâzi Şengül
Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin Ali Ulvi Baradan
Bir tatlı bahar neş'esi rûhumda yarat da Yüksel Kip
Bir tatlı söz bir güler yüz yeter bana can bulurum İsmail Demirkıran
Bir varmış bir yokmuş bütün masallar gibi Gültekin Aydoğdu
Bir yâr-ı nev hoş-edâdır Tanbûri Mustafa Çavuş