Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Tûran İnam
Başımda aşk yelidir çılgınca her an esen İsmet Kavanozlar
Başka söz söylemem aşktan yana ben Alâeddin Yavaşça
Beklemekten yorgun düştü dizlerim öyle derin kalbimdeki izlerin Nûrettin Demirtaş
Bekliyor gönlüm seni Moda Koyu'nda yine Nûrettin Cemil Sangan
Belki de meçhûldür gidecegim yer Bâki Duyarlar
Belli ki bu sevdanın sonu hicran Ziyâ Levent Topçuoğlu
Ben bahçelerin şen gülüyüm Mediha Şen Sancakoğlu
Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken Osman Nihat Akın
Ben bu canı kaç senedir senin için taşıyorum Cemil Derelioğlu
Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh Selânik'li Ahmet Efendi
Ben seni çoktandır unuturdum ya maziye sor diyen anılarım var Hüseyin Erbay
Ben sevgide vefâlıyım kanma sakın el sözüne Nûrettin Demirtaş
Ben solmuş bir yaprak gülün dalında Mediha Şen Sancakoğlu
Ben sonbahar olmuşum kış olmuşum kime ne Abdülkâdir Salar
Ben unutsam şarkılar söyler seni Hasan Esen
Ben uzak bir bozkırım sen yağmursun sen rüzgâr Hasan Soysal
Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Avni Anıl
Bende hasret hal bırakmaz nerdesin Ömür Gençel
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken Şükrü Tunar
Benden vefâ bekleme çektim elimi senden Necip Mirkelâmoğlu
Beni bîzâr eden kimdir Zeki Duygulu
Beni böyle sevgisiz koyup gitme ne olur Abdülkâdir Salar
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Suat Akgün
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Münir Nûrettin Selçuk
Beni sen sarhoş ettin kadehteki mey değil Yılmaz Pamukçu
Benim dünyam ne güzeldi orda yıldız ay gülerdi Amir Ateş
Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir Muallim İsmail Hakkı Bey
Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır Hacı Fâik Bey
Benim sende sevdiğim daha başkaydı senden Metin Demirel
Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Hacı Arif Bey
Beşiktaş dendi mi yıldız görünür Amir Ateş
Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Muallim İsmail Hakkı Bey
Bî-mâr-ı aşkın dermânısın sen Vecdi Seyhun
Bilirsin dem bu demdir gün bugündür Akın Özkan
Bilmem ki ne yapsam da nasıl söyleyebilsem Nûrettin Demirtaş
Bilmem n'ideyim aşkın elinden Zeki Altun (Hâfız)
Bilmem nedenperîkoymuş koyan onun adını Şemsettin Ziyâ Bey
Bilmezsin nasıl sevdim nasıl bir aşkla seni Abdülkâdir Gökmen
Bilmiyorum neden hep hatırlamak isterim Yılmaz Karakoyunlu
Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım Güner Erman
Bin ızdırap içinde yanıp kavrulur iken Neveser Kökdeş
Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Zeki Arif Ataergin
Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Alâeddin Yavaşça
Bir acem bahçesi bir seccâde Avni Anıl
Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer Emin Ongan
Bir avuç topraktan olmuşsa tenim Zeki Duygulu
Bir ayrılık daha yaşadı kalbim Erol Bingöl
Bir bahar diledim bir gönül için Alâeddin Şensoy
Bir bahar gecesi ayın ondördü Hamdi Tokay