Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Aşkın seni hep güldüremez (YALANCI KADIN) Râkım Elkutlu
Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Muzaffer İlkar
Aşkında gurur yoktu severdin beni candan Hasan Esen
Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış Şerif İçli
Aşkınla terakki ediyor âh ü enînim Bogos Efendi(Hânende)
Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Selâhattin Pınar
Aşkınla yanan kâlbimi sâhrâlara attın Faruk Şahin
Aşkta vefa bu mudur sevdiğimi söylemez Aytekin Çolakoğlu
Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Selâhattin İçli
Aşktan kaçalım derken meyhâneye düştük biz Metin Everes
Ateş-i aşkın dile etti eser Bîmen Şen
Avuçlardan kayan dost eli gibi sanki hep bendesin sanki hep uzak Yaşar Bedük
Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan Yusuf Nalkesen
Ay bu gece başka güzel başka güzel yıldızlar Bilge Özgen
Ay dalgalanırken suların oynak izinde Artaki Candan
Ay dolansın gündüz olsun sevdiğim çık gel bugün Rüştü Eriç
Ay saçlarını koyda tararken pupa yelken Sadettin Kaynak
Aydan sorarım derdime derman gecelerde Özcan Korkut
Aylardır kararsız karanlıktayım Zekâi Tunca
Ayrılık var diyeceksen gözlerime bak ta söyle Yılmaz Pakalınlar
Az mı bekledim seni ben sor yollara inanmazsan İlgün Soysev
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa Manok Ağa
Bağlandı gönül bir güzele bağlar içinde Artaki Candan
Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine Mehmet Yürü (Nasib'in)
Bağrıma bastırdım o güzel aşkını Hasan Efendi(Kemânî)
Bahar çiçek çiçek gelince güzel Zekâi Tunca
Bahar gelir açar güller Teoman Önaldı
Bahar oldu açıldı güller Drama'lı Hasan Hasgüler
Baharı yazı güzü ayrı güzeldi geçti Cemil Sağyaşar
Baharım ol çiçek çiçek gönlümde açmaya gel Kenan Günel
Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Amir Ateş
Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Suphi Ziyâ Özbekkan
Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır Hacı Arif Bey
Bak işte güzelim mevsim ilkbahar Sadun Aksüt
Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış Mustafa Sunar
Bakınca gözlerin hareleniyor Tekin Para
Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana Ekrem Güyer
Bakışın dert yükü devâsı bende Mustafa Malay
Bakışından bilirim kalbimi incitmeye geldin Ali Şenozan
Baksan gözlerimin içine baksan baksan da orda kalsan Özhan Aktaş
Baktıkca gölgeme yâdigâr diye Alâeddin Yavaşça
Baktım ol şûhun gül-i ruhsârına Râşit Efendi(Neyzen)
Baktın da göremedin sana nasıl yandığımı Demir Karabaş
Bana aşktan söz et de güzelim gel naz etme Rüştü Eriç
Bana ayrılığı öğretmeden seni sevmeyi öğretme sakın Burhan Bakışkan
Bana bir ses geliyor eski hâtıralardan Sabri Süha Ansen
Bana bir şeyler anlatıyor gibisin İsmail Demirkıran
Bana çok gördü felek külbe-i ahzânı bile Cinuçen Tanrıkorur
Bana dön gitme artık bu kalbim hep senindir Mustafa Ünal Yılmazer
Bana hâtıra kalan yalnız hayâlindir sanma Ünsal Silleli