Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Yeminim olmazsa çoktan arardım Ali Şenozan
Yeniden filizlendi bütün ağaçlar Tülây Arıcı
Yeşil sular çalkalandı Cevdet Çağla
Yeşil yeşil gözlerini gözlerinden istedim Güneş Müftüoğlu
Yeşillendi yine ey dil çemenler Şeyh Ethem efendi
Yeşillenmiş Ödemiş'in bağları Muhlis Sabahattin Ezgi
Yeter artık bekletme geleceksen geliver Ünsal Silleli
Yeter artık sen bana o yeşil gözlerle bakma Hasan Esen
Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Artaki Candan
Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece Kasım İnaltekin
Yine bahar olmuş gibi Ertuğrul Ottekin
Yine başın duman almış seni kimler gama salmış Ahmet Uzel
Yine bir dilber açtı dilde yâre Ali Bey (âmâ)
Yine hasretini saldın deli başıma Vedat Çetinkaya
Yine hülyâ dolu sevdâ dolu mânâlı derin Akın Özkan
Yine tâ fecre kadar seni andım bu gece Nuri Halil Poyraz
Yine yalnız bir gece dudağımda tek hece Mustafa Malay
Yılda bir olsa da şöyle bir görün Niyâzi Şengül
Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda Ertuğrul Ottekin
Yıldızlar kayboldu karanlık gece Metin Everes
Yıldızlar ne der mehtâp nedir niye mahzûn dağlar Hasan Soysal
Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Zekâi Tunca
Yıldızları indirelim semâdan biraz da biz kâm alalım sefâdan Erdinç Çelikkol
Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey Sâdi Hoşses
Yıllar neden nereye nasıl gittiniz yıllar Orhan Kızılsavaş
Yıllar sonra belki sen pişmanlık duyacaksın Mehmet Reşat Aysu
Yıllar var ben onu hiç unutmadım Fâiz Kapancı
Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Vefik Ataç
Yıllar yılı âh edip ağladım yokluğuna Güngör Kandeğer
Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Muallim İsmail Hakkı Bey
Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım Kadri Cerrahoğlu
Yıllarca yolunda bekledim durdum Niyâzi Şengül
Yıllardır içimde sakladım seni Ziyâ Taşkent
Yıllardır sînende sakladın beni (ASKERDEN ANAYA) Erdoğan Berker
Yılların ötesinde bir sen varsın Erdal Şâhin
Yılların yorgunluğu elemlerime eşittir Alâeddin Şensoy
Yok artık tahammülü bu ateşte gönlümün Selâhattin İnal
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Suphi İdrisoğlu
Yoksun diye akşam boyu yandım yine yandım İsmail Demirkıran
Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde Mehmet Yürü (Nasib'in)
Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın Ertuğrul Ottekin
Yollar uzun karanlık yollar karmakarışık İsmail Ötenkaya
Yollara düştüm ben yol verin dağlar Amir Ateş
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Ekrem Güyer
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum S.Eyyûbi Işıksal
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Mefharet Yıldırım
Yollarına bakıpta beklediğim sen miydin Selâhattin Sağlam
Yolu sahradaki mecnûnlara kâm istiyorum Doğan Ergin
Yüce dağları delen Ali Hasırcı
Yükseklerden akar da çağlar şarkılar Suphi İdrisoğlu