Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Al yanak üstünde gördüğüm dilber Muallim İsmail Hakkı Bey
Al yanakta handeler açtın güzel Ali Şenozan
Aldanma dudaklardaki ahengine aşkın Ferit Sıdal
Aldatma ki aldanmış olursun emelinde Lem'î Atlı
Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Yücel Aşan
Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Avni Anıl
Alem-i aşkda benim yoktur eşim Serkis Efendi(Kemânî)
Alemde (cânâ/şehâ) hicr ile firkat benim olsun Civan Ağa
Alemi meftûn etmişsin kendine Muallim İsmail Hakkı Bey
Alevler gönülde ıslanmış artık Yılmaz Yüksel
Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Selâhattin İnal
Allah'ı seversen uyanırken beni yâdet (Ş.İ.Do.4) Mehmed Yürü (Nasîbin)
Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Faruk Şahin
Almış aydınlığı günler yüzünden Şeref Canku
Alnına konan bûse gözlerine o bakış Selâhattin İçli
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Ali Gâlip Türkkan
Andıkça ismini içim ürperir Mahmut Oğul
Andıkça seni çırpınırım ben kederimden Mehmet Gündoğan(İskeçe'li)
Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Bîmen Şen
Anladım git diyorsun istemiyorsun Erdoğan Berker
Anladım mümkün değil unutmak o günleri İsmail Ötenkaya
Anlatması çok zor anlatamam ben Alâeddin Şensoy
Annelerin en özlüsü Aydın Şengül
Aramak şimdi mi aklına geldi İsmail Demirkıran
Aramızda seneler var aylar var İlgün Soysev
Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem Hacı Arif Bey
Artık bana bu ellerde ne yer kaldı ne de yâr Erdinç Çelikkol
Artık beni sevmez o güzel yâr niye bilmem Ahmet Uzel
Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Yusuf Nalkesen
Artık ne bahardan ne de kıştan yanayım Rüştü Eriç
Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Artaki Candan
Artık yavaşlayın bu koşuş niye Çetin Seçkiner
Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Niyâzi Şengül
Aşk bahçelerinden goncalar deren kadın İsmail Ötenkaya
Aşk büyük bir yalan Necdet Varol
Aşk dedik atıldık bir kez derinlerine Necdet Varol
Aşk güzeldir sevince bir kere Türkân Öncü
Aşk içimizde yorgun Güldeniz Ekmen
Aşka doyum olmaz kalbim sensiz olmaz Nursal Ünsal Birtek
Aşka düşen gönüller hayli derbeder olur Hasip Celil Kolaş
Aşkı kokladığım güller güller şimdi kime kaldı Mustafa Coşkun
Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Yesârî Asım Arsoy
Aşkımı billûr tenine giyin elbisen olayım Fethi Karamahmudoğlu
Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz Ekrem Güyer
Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi Bîmen Şen
Aşkın beni öldürse de hiç yılmam efendim Hayâti Günyeli
Aşkın bize râm olduğu sâhilde seviştik Meçhul
Aşkın deryâsına daldırdı beni Sâdi Erden (Ûdi)
Aşkın için gözyaşı döktüğüm geceler var Nezih Gözonar
Aşkın şarâbını içirdin bana Bâki Çallıoğlu