Karcığar Makaminda Eserler (535 Eser)

Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan Şekip Ayhan Özışık
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma Ethem Efendi (Tersâne'li )
Dağda tavşanlar geziyor Hacı Arif Bey
Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı Sadettin Kaynak
DedimDilber yanakların kızarmış Erol Başara
Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Demir Karabaş
Deli gönül uçtu yine Mutlu Torun
Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım Hayâti Günyeli
Dikenler gül olur sevgi dalında Burhan Durucu
Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân Zekâî Dede
Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Hâşim Bey
Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel Sabri Süha Ansen
Dile düştüm senin yüzünden yine Selâhattin Pınar
Dilimden düşürmem o güzel adını Sibel Taşbaş
Dillerde söylenir şarkımız bizim Suat Yıldırım
Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini Hacı Arif Bey
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar Ahmet Görür
Dinmiyor içimde hasretin seli Hüseyin Erbay
Dostlar kime dâd edeyim felekten Arif Sami Toker
Dualar sevgimi verse geriye şafaklar bu rengi almayacaktı Mediha Şen Sancakoğlu
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını Erol Sayan
Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim Muallim İsmail Hakkı Bey
Dünya sanki cennettir sevilince sevince Nihat Adlim
Düşünme tefekkür etme kendini ko da Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Efsûs bahar imiş sensiz baharı n'eyleyim Abdurrahman Efendi(Ûdî)
Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım Rıdvan Tandoğan
Elbet geleceksin günün birinde Mehmet Nazmi Özalp
Elde solan kuru çiçek misali Selâhattin Sağlam
Elem çekme gönül böyle kalınmaz Meçhul
Elimdeyken senin gül-penbe destin Lavtacı Hristo
Elin avcumda çiçek taze mine Rüştü Eriç
Eller güzel beller güzel Fethi Karamahmudoğlu
Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın Civan Ağa
Emine'min şalvarı penbedir penbe Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Esîrinim civan senin Sadettin Kaynak
Evlerinin önü handır Meçhul
Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden..) Şerif İçli
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Asdik Ağa
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Zeki Arif Ataergin
Ey gönül seyrâna çık âlem-i ahbâbı gör Ahmet Uzel
Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel Hacı Arif Bey
Ey hasta çoban kızı azıcık davran Arşak Çömlekciyan
Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim Hâfız İsmail Özses
Ey sıra sıra dizilen serviler Ahmet Mükerrem Akıncı
Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı Yusuf Paşa
Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan Zeki Arif Ataergin
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden Zekâî Dede
Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Lavtacı Hristo
Firâkınla ederken âh ü nâle Kanûni Reşat Bey
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Sadettin Kaynak