Karcığar Makaminda Eserler (535 Eser)

Ateş misin yakıyorsun bakınca Yücel Aşan
Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi Şekerci Cemil Bey
Ateşiyle yanıyorken yüreğim Râkım Elkutlu
Ateştir yüreği kavurur gider Mustafa Malay
Avuçlarında bahar serinliği hanımelinden mi gülden mi bilmem Fethi Karamahmudoğlu
Aydın Türk'ün anayurdu Muallim İsmail Hakkı Bey
Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var Alâeddin Yavaşça
Ayşe'm Ayşe'm mor menekşem Meçhul
Bağa girdim üzüm yok (PENBE KIZ) Mildan Niyâzi Ayomak
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm Bîmen Şen
Bahar ile neşâtımız Muallim İsmail Hakkı Bey
Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi Meçhul
Bahar sensiz hazan sensiz olamaz Halil İbrâhim Taşkent
Bahçenden derlediğin güllerini takıver Aslan Hepgür
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü Ahmet Mükerrem Akıncı
Bakışları hovarda buluşalım Fuar'da Sadettin Kaynak
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Cevdet Çağla
Bana sakın git deme gitmek kolay mı dersin Mehmet İhsan Özer
Başımda esmiyor sevdanın yeli Ünal Narçın
Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim Necmi Pişkin
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Salih Suphi Soner
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Rıdvan Lâle
Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Nihat Adlim
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Hüseyin Sadettin Arel
Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü Şeref Yaman
Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli Aydın Tekindor
Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı Kasım İnaltekin
Benliyi aldım kaçaktan _ (Öztuna'da Dede Ef.)
Beyaz tene siyah sorma Alâeddin Şensoy
Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım Asdik Ağa
Bilirim sözün söz değişmemiştir Yusuf Nalkesen
Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde Leon Hancıyan
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Refik Fersan
Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir Necmi Pişkin
Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur Necmi Pişkin
Bir beste için titrediğim çok senelerdi Hasan Fehmi Mutel
Bir gölge ol beni peşinden koştur Lem'î Atlı
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde Lem'î Atlı
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül Hacı Arif Bey
Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Cinuçen Tanrıkorur
Bir gül koparıp göğsüme tak Sadettin Kaynak
Bir gün bile olsun beni sensiz koma lütfen Metin Everes
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sâdi Hoşses
Bir gün sevilenden ve sevenden ne kalır Rüştü Eriç
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden Râkım Elkutlu
Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Bîmen Şen
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün İsmail Baha Sürelsan
Bir ipek dokunur dudaklarıma bakarım önümde ellerin durur İlgün Soysev
Bir Karadeniz oyunu oynayalım Fethi Karamahmudoğlu
Bir kere gel desen bak neler olur Yelda Alpak