Karcığar Makaminda Eserler (535 Eser)

Yalvarırım oturmaz aman aman Lavtacı Civan
Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım Alâeddin Şensoy
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı Fethi Karamahmudoğlu
Yapraklar misâli sararıp solmuşum İsmail Demirkıran
Yaralı bir kuş gibi çırpınır durur gönlüm Metin Everes
Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu (İSTANBUL) Ali Şenozan
Yeryüzü zümrüt gibi oldu Rif'at Bey
Yeşil gözlerinde nemler Avni Anıl
Yeşil olur şu Konya'nın Meram'ı (KONYA'LI KIZ) Kadri Şençalar
Yeşil ovalara sürünü saldın Emin Çankaya
Yeter hicrân-ı nâzın gül-dudaktan müjdeler gelsin Lem'î Atlı
Yine bu gözlerim kan ile doldu Nâil Güneş
Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim Santûri Ethem Efendi
Yine geldi evvel bahar günleri Sadettin Kaynak
Yine havalandı gönlümün kuşu Meçhul
Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde Ali Ulvi Baradan
Yine yol vermedi Acem Dağları Meçhul
Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Dellalzâde
Yıkma sakın burc-ı penâhım felek Hacı Arif Bey
Yıllar önce küllendi ocağımda közüm yok İsmail Demirkıran
Yıllar var ki kalbimdesin seni canım biliyorum Bilge Özgen
Yıllar yılı ardı sıra koştuğum Akın Özkan
Yıllarca peşinden ağlatan kadın Zeki Duygulu
Yıllarca seviştik bana her derdini verdi Selâhattin Pınar
Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun Muzaffer Özpınar
Yolunda gençliğim solsa da yine ... Ali Ulvi Baradan
Yüreğimde dert kervanı sıralı Mümin Salman
Yürü dilber yürü saçın sürünsün Meçhul
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim Kemal Emin Bara
Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Selânik'li Ahmet Efendi
Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur Rıdvan Lâle
Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı Meçhul
Zülfünün oldum esîri etme âzâd istemem Şerif İçli