Hüzzâm Makaminda Eserler (1365 Eser)

Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor Artaki Candan
Âşıkına peyvestesin Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI) Alâeddin Şensoy
Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Turgay Özüfler
Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış Necip Altın
Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi Mediha Şen Sancakoğlu
Aşk mısın hayat mısın Yıldırım Gürses
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Sadettin Kaynak
Asker oldum piyâde Burhan Çakır(Taş P:Küçük Yaşar)
Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde Erdoğan Berker
Aşkımı yıllarca susturdum Nûrettin Cemil Sangan
Aşkımın kıymetini bilmedi kader Zekâi Tunca
Aşkımın tahtını gönlüme kurdum Bîmen Şen
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Râkım Elkutlu
Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı Aleko Bacanos
Aşkın beni durmaz yakar Sadettin Kaynak
Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun Necdet Tokatlıoğlu
Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim İbrâhim Efendi
Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah Sadun Aksüt
Aşkın o sihirli hecesi var dudağında Ziyâ Levent Topçuoğlu
Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni Kenan Güreşçi
Aşkını çektim gözyaşı döktüm Necdet Tokatlıoğlu
Aşkınız gönlümde tutuştu birden Hüseyin Sadettin Arel
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Aslan Hepgür
Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem Selâhattin Pınar
Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir Abdülkâdir Gökmen
Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Alâeddin Yavaşça
Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek Bilge Özgen
Ata binesim geldi hay dah da Meçhul
Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali Kenan Rifâî
Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım Ahmet Bey
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Meçhul
Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu Yılmaz Yüksel
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Melâhat Pars
Avlusunda eriği var Meçhul
Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice Necip Gülses
Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan Şükrü Tunar
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm Meçhul
Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin Suphi İdrisoğlu
Aylar yıllar geçti yok senden bir haber Şekip Ayhan Özışık
Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim Cemil Derelioğlu
Ayrılığın üstünden seneler geçse bile Alâeddin Şensoy
Ayrılık ne demek hasret ne demek Sevinç Tevrüz
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir Avni Anıl
Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm Mustafa Ünal Yılmazer
Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı Teoman Önaldı
Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen Hârun Zeki Öztemiz
Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl Salih Dede
Bağından her güzel bir gül seçerdi Ümit Âşık