Hüzzâm Makaminda Eserler (1365 Eser)

Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Avni Anıl
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım Nâci Tektel
Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah eden kimdir bu saat kuytuda T. Volkan Özselçuk
Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd Zekâî Dede
Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde Osman Nihat Akın
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna İsmail Demirkıran
Aklımı başımdan aldın da güzel Mehmet Reşat Aysu
Aklımı başımdan almamış gibi Yılmaz Karakoyunlu
Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar Yusuf Nalkesen
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Marko Çolakoğlu(Ûdî)
Akşam oldu hüzün bastı bağrıma Ahmet Uzel
Akşam oldu yine bastı kâreler Meçhul
Akşam yine akşam gurbet elinde Mümin Salman
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun Avni Anıl
Akşamın rengi gibi ufuklarda solgunum Mustafa Ünal Yılmazer
Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım Hasan Soysal
Akşamla gönül öyle garip hâle büründü Hasan Soysal
Al gülün dalında diken var diye İsmet Kocabeyler
Al gülün dalında diken var diye Nevzat Göl
Al kalbini ondan bana ver görmeden eller Adem Şahin
Alamam doğrusu dest-i emele Muallim İsmail Hakkı Bey
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
Alevin ateşin söndüğü yerde Serap Arısan
Ali'min evleri çamdan Sedat Öztoprak
Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor Gültekin Aydoğdu
Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim Saffet Avanoğlu
Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..) Meçhul
Allah için olsun a güzel bendeni yâd et İsak Bey
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Sadettin Kaynak
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Burhan Durucu
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Yılmaz Pakalınlar
Aman dayler yol verin a beyler Meçhul
Andım seni ağlayarak ah ederek yâr Ahmet Uzel
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Emin Ongan
Anlamadım ayrılığa sebep ne Amir Ateş
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz İsak Varon
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Yaşar Okur(Hâfız)
Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum Pınar Köksal
Anlattı erenler bir bahar değil Meçhul
Anma hiç adımı unut diyorsun İsmail Hakkı Özbilgin
Arabaya taş koydum Meçhul
Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun Sâlih Berkmen
Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi Oğuz Şenler
Ardın sıra savrulduğum nicedir Fethi Karamahmudoğlu
Artık bu bahçede ötmesin bülbül Sadettin Kaynak
Artık kapım çalmaz oldun İsmail Ötenkaya
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Salih Suphi Soner
Arzu ediyorsun diye yazdım hadi dinle Mediha Şen Sancakoğlu