Hüseynî Aşîran Makaminda Eserler (51 Eser)

Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Câvide Hayre Hanım