Hüseynî Makaminda Eserler (863 Eser)

Çıkar gidersen seni benden alırlar Ahmet Uzel
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak Meçhul
Çıkayım gideyim Urumeli'ne Meçhul
Çıkıp ta yaylanın doruklarına Yücel Aşan
Çoban yıldızı gibi Fahri Kopuz
Cümle âzâdan gelir Allah ü Ekber nâresi Hüseyin Sadettin Arel
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Çün sana gönlüm müptelâ düştü Hâfız Post
Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana Erdinç Çelikkol
Dağıldı gitti yurdu yuvası Nedim Şükrü Bey(Kemençeci)
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Alâeddin Yavaşça
Dağları aştım da indim ovaya Bîmen Şen
Değmesin bu yâreme ağyar eli Medenî Aziz Efendi
Demirciler demir döver tunç olur Meçhul
Derd ü mihnet her günüm tâkib eder Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin Molla Mehmet Efendi
Derdi var dağların büyük bir derdi Amir Ateş
Derdin nedir söyle gönül ağlama Kirkor Çulhayan
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi Cevdet Şen
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Meçhul
Dertli Fırat Amir Ateş
Dervişlerin hırkasını..(Yûnûs'un yolunda aşka vardık) İrfan Doğrusöz
Deva bulmaz onulmaz yâresin sen Ertuğrul Ottekin
Dil beytini pâk eden.. Meçhul
Dil verelden ey yüzü mâhım sana Giriftzen Asım Bey
Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Hacı Fâik Bey
Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Dile benden ne dilersen vereyim Emin Akan
Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur Alâeddin Yavaşça
Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum Lem'î Atlı
Dinlense dizinde efkârlı başım Nûrettin Demirtaş
Diyemem benElem-i dehr ile dilgîr olsun Şemsettin Ziyâ Bey
Dıştan viran bağlıyım Şükrü Şenozan
Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir'imi (İZMİR SEVGİSİ) Fethi Karamahmudoğlu
Doğru gitsem yollar komaz İsmail Hakkı Nebiloğlu
Doğru mu sözlerin arıyor musun Mehmet Reşat Aysu
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz Tab'î Mustafa Efendi
Döker kâküllerin sünbül Nikoğos Ağa
Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin Mustafa Coşkun
Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine Fethi Karamahmudoğlu
Dön yüzünü benden yana Mediha Şen Sancakoğlu
Dost bağında açan gülde sevgi dolu Mümin Salman
Dumanlı başları göklere ermiş Münir Nûrettin Selçuk
Dumanlı boranlı dağın başında İsmail Akçapınar
Dumansız ateş gibi ... İsmail Akçapınar
Dün gece yâr hânesinde eller aldı beni hey Mümtaz Doğan
Dün yine günümüz geçti berâber Bîmen Şen
Dünyânın en güzel kızı olsaydın Erdinç Çelikkol
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Bîmen Şen
Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül İlgün Soysev