Hüseynî Makaminda Eserler (863 Eser)

Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm Necip Mirkelâmoğlu
Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre Hâfız Yusuf Efendi
Bil ki yıllardan beri hasreti çekilensin Ümit Âşık
Bilirim bendedir bu suç bu günah Mediha Şen Sancakoğlu
Bilmedik kıymetini sürerken gençliğimiz Nihat Sezer
Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle Refik C.Kalpakçıoğlu
Binbir cefa etsen binbir naz etsen Ali Şenozan
Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT) Sadettin Kaynak
Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden Dumlu'dan Ağrı'ya ün gitsin gelsin Güldeniz Ekmen
Bir ay doğmuş Pasin'den Sadettin Kaynak
Bir bahar akşamı bırakıp beni darıldı gücendi küstü de gitti Mehmet Nazmi Özalp
Bir bakışla gönlümü aldın benim ey nev-civan Lütfi Öztoprak
Bir çoban yaslanmış pınar dibinde Faruk Şahin
Bir dağ yolunun özlemidir Hasan Soysal
Bir damlaya hasret kaldık Suphi İdrisoğlu
Bir dertliyim derdim vardır Cüneyt Kosal
Bir dilberdir beni yakan Tanbûri Mustafa Çavuş
Bir düğün kurulur bir ışık yanar Fethi Karamahmudoğlu
Bir gece gelsen bir gece kalsan Aytekin Çolakoğlu
Bir gonca gülsün gönlüm bağında Melâhat Pars
Bir görüşte ey perî yandım sana Kapril Efendi
Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Bîmen Şen
Bir gün için ben olaydım yaradan Sadettin Kaynak
Bir güzel ki gözlerin denizin mâvisine yaprağın yeşiline.. Ali Şenozan
Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî Mehmet Ali Çelikbaş
Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde Sadun Aksüt
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Meçhul
Bir ılık yaz gecesi her taraf neş'e dolu Sadettin Kaynak
Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi Amir Ateş
Bir kuş ağzında bir haber Fethi Karamahmudoğlu
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme Erdinç Çelikkol
Bir mahşerdir kopup gelen beyazlar sarmış her beden Aslan Hepgür
Bir meleğin uğruna yaktılar beni Meçhul
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine Abdülkadir Töre
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda Râkım Elkutlu
Bir sevdanın esiriyim affı mümkün olmayan M.Ünal Yılmazer
Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa Türkay Altay
Bir susayan rüzgâr eser sevgine Yılmaz Yüksel
Bir taş attım kamışa Meçhul
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Nihat Adlim
Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde Fethi Karamahmudoğlu
Bir yana eğdir fes'in ey nev-civan Nikoğos Ağa
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme M.Sabri Akçagül
Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi Sadettin Kaynak
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Yorgo Bacanos
Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın Kadri Şençalar
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Nihat Adlim
Bir yudum sevgiyi çok görme bana İlgün Soysev
Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden Refik Fersan