Hüseynî Makaminda Eserler (863 Eser)

Bağ oldum bostan oldum İsmail Hakkı Nebiloğlu
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Bekir Sıtkı Sezgin
Bağrıma taş basaydım Sadettin Kaynak
Bahar gelsin çiçek açsın sevenler hep kucaklaşsın Necdet Tokatlıoğlu
Baharın bir başka yazın bir başka A.Atilla Sütşurup
Baharlar der geçer yaz olmayınca İsmail Ötenkaya
Bahçede gördüm üç güzel Medenî Aziz Efendi
Bahçendeki gonca gülmüş Câhit Deniz
Bahçesinde sarı gül bâzı ağla bâzı gül Meçhul
Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar Hüseyin Sadettin Arel
Bak işte akşam oldu inlesin kaval yine Faruk Şahin
Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî Rızâ Bey(Danbeni)
Bak vech-i yâre gelmiş kemâle Cüneyt Kosal
Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar Mümin Salman
Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Baktıkça o güzel gamzene meftun olurum ben Cemil Muslu
Bana aşkı öğretensin Câhit Deniz
Bana gül gonca olursun nazlı cemâlim Ahmet Uzel
Bana lûtf eyler iken sen Hacı Arif Bey
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi Ahmet Yekta Madran
Başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana Mustafa Malay
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Erdoğan Berker
Bayburt'un eğmeleri beğenmem değmeleri Sadettin Kaynak
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb İsak Varon
Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan İsmail Demirkıran
Bazen serin esen bir yel gibisin Burhan Bakışkan
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Hakan Alvan
Ben bir çoban kızıyım Sadettin Kaynak
Ben bir keklik olaydım Meçhul
Ben bir küçücük sevdâlı kuştum Bilge Özgen
Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihâna...(TÜRK SÖZÜ) Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben bir yumak sevgiyim İsmail Akçapınar
Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz Tab'î Mustafa Efendi
Ben köylüyüm ne güzel raks ederim Meçhul
Ben neler çektim neler gördüm Ethem Rûhi Bey
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm Mustafa Töngemen
Ben senden çok önce geçtim baharı Câvit Ersoy
Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır Hasan Soysal
Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe İsmet Ağa
Bendeni gördükce sen ey mehlika İsmet Ağa
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Doğan Ergin
Beni her görüşte handeler saçar Bîmen Şen
Beni mecnûn eden sevda yüzünden gönlümde bir koza oluşur gider Mustafa Uyan
Benim güzel rûya görmem imkansız Muzaffer Özpınar
Benim güzel vatanım Necdet Varol
Benim küçücük minik bebeğim Necdet Varol
Benim yârim pencereden bakıyor Meçhul
Benzeri yok o sendeki gözlerin Mûsa Kumral
Beydağı'na yaslanmış sıralı yeşil dağlar Sadettin Kaynak