Hüseynî Makaminda Eserler (863 Eser)

Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın Lavtacı Hristo
Akça tellerine gönül bağladım Ali Şenozan
Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni Fethi Karamahmudoğlu
Aksâdeler giyer boylu boyunca Meçhul
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Erdinç Çelikkol
Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben Muallim İsmail Hakkı Bey
Albümde kalan resmine her gün bakıp yanıyorum İlgün Soysev
Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın Ali Ulvi Baradan
Ali Reis'in takası Mutlu Torun
Alın yazımsın nasıl sileyim gel bu sevdada suçlu arama Mustafa Coşkun
Allah'ı unuttum yalnız sana taptım Sadi Işılay
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ _ (Kâdirî Salâvâtı)
Altın gibi yurdumuz var insanımız güçlü soylu Fethi Karamahmudoğlu
Aman dostlar sevdiğimi bulayım Ahmet Uzel
Aman gelsen güzel gözlüm gel eyle şâd şirin sözlüm Ahmet Uzel
Anadolu sen güzelsin çiçeksin Lem'î Atlı
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Zekâî Dede
Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem Osman Şevkî Uludağ
Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr Nihat Adlim
Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem Turhan Taşan
Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak Fethi Karamahmudoğlu
Ardında aşk yolu yol eder yürür kulu Fethi Karamahmudoğlu
Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali Rif'at Bey
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam Nuri Halil Poyraz
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Emin Ongan
Âşık-ı yezdân der Allah Allah Meçhul
Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa Aslan Hepgür
Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman Nihat Adlim
Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep Zeki Arif Ataergin
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân Sahak Hocasar (Kemânî)
Aşka düştüm diye kınama beni İsmail Demirkıran
Aşkın beni yanık yanık gezdirdi Faruk Şahin
Aşkın çilesini çekmeye geldim Engin Çır
Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi Alâeddin Yavaşça
Aşkın gönüllerde adın dillerde Metin Everes
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Meçhul
Aşkın meyine ben kana geldim Hakan Alvan
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Meçhul
Aşkına düştüğüm ilk günden beri Bîmen Şen
Aştım hasret dağlarını düze geldim biriciğim Alâeddin Yavaşça
Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan Bilge Özgen
Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım Abidin Gerçeker
Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı Yılmaz Yüksel
Avuçlarımın içinde ellerin gözlerin gözlerimin içinde Fethi Karamahmudoğlu
Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip Sadettin Kaynak
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler İsak Varon
Ayda yılda bir değil her gün ara sor beni İsmail Ötenkaya
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Sadettin Kaynak
Ayşe kız baban nerede Refik Fersan
Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb İbrâhim Tuğberk