Hicâzkâr Makaminda Eserler (552 Eser)

Çekilmez hayâtın gamı tasası İsmail Demirkıran
Çeşm-i âhû bir güzel Rif'at Bey
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman Mustafa Uyan
Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye Necdet Tokatlıoğlu
Çiçeğimsin dalımda peteğimsin balımda İsmail Ötenkaya
Çiçekler derleyeyim Muzaffer İlkar
Çiçeklerin gülüyor sevincinden Sadettin Kaynak
Çileli bülbülüm konmuşsun güle İlgün Soysev
Çileli gönlümü terkedip gittin İsmail Demirkıran
Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti Rüştü Eriç
Çok güzeller(yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır Şerif İçli
Çoktandır selâmını alamıyorum Ali Ulvi Baradan
Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi Alâeddin Şensoy
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın Sadettin Kaynak
Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz Kadri Şençalar
Dağ başında ağlarım su başında çağlarım Muallim İsmail Hakkı Bey
Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma Selânik'li Ahmet Efendi
Dâima feryâd ü efgandır gönül Hacı Arif Bey
Dama bulgur sererler Meçhul
Deli gönlüm sana ben her güzele bak mı dedim Emin Değirmenci
Deli gönül coştu yine Nihat Adlim
Derûnî oldum efgenden Lâtif Ağa
Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu Hacı Sâdullah Ağa
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım Meçhul
Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni Rif'at Bey
Dil mâil oldu hüsnüne Rif'at Bey
Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem'im Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Dilerim zülfüne ber-dâr olayım Hacı Arif Bey
Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine Alâeddin Yavaşça
Dost bağında açan gülde sevgi dolu Sadun Aksüt
Dü çeşm-i mestin Şevkî Bey
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben Erdal Şâhin
Dünün minicik kızı mı bu ya bu minicik oğlan mı Aluş Nuş
Durmadan düşünüp üzme kendini Ertuğrul Ottekin
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne Ali Arıkan
Efendim gûş-i efgan et Ali Ağa (Kemânî)
Elimde gül gibi zîb-i (cinan / mu'nan) câm-ı şarabım var Rif'at Bey
Elimde mektubun neler yazmışsın Aslan Hepgür
Ellerine zil takmış (OYUNCU KIZ) Râfet Kayserilioğlu
Elma toplayan kızlar Suphi İdrisoğlu
Emine'min onbeşe vardı yaşı Muhlis Sabahattin Ezgi
Emsâli nâdir ey şûh-i emel Zeki Duygulu
Eşiğinden dönmüşüz aşkın haberim yok Burhan Bakışkan
Eteğinde Ilgaz'ın şanlı tarih türküsü (ÇANKIRI) Yılmaz Karakoyunlu
Evvel görüşte ey şûh-i gülten Tanbûri Ali Efendi
Ey âhu gözlü kadın Sabri Süha Ansen
Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile Çorlu'lu
Ey gönül derdin nedir Erol Sayan
Ey gül tebessüm bilmez misin sen Tâhir Ağa