Hicâzkâr Makaminda Eserler (552 Eser)

Bir cilve-ger nevrestedir Hacı Arif Bey
Bir gül olsam arasına takılsam Orhan Kızılsavaş
Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan Necdet Tokatlıoğlu
Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde Tahir Sıral
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin İsmet Doğru
Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar Çorlu'lu
Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç Alâeddin Yavaşça
Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı Kemânî Yorgi Efendi
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr Hacı Arif Bey
Bir Hicazkâr şarkıdır gözlerinde ilkbahar Ziyâ Taşkent
Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların Burhan Durucu
Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık Zekâî Dede
Bir kerre yaşarsın o hayâl günleri yazdan Rüştü Eriç
Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana Selânik'li Ahmet Efendi
Bir nehr olup uzaklara aksam dursam Mahmut Yivli
Bir neş'e de yok şimdi o vuslat demi nerde Mehmet Ali Baysal
Bir nev-civândır âşûb-i candır Rûşen Ferid Kam
Bir sabah odama dolan ışıkla Rıdvan Lâle
Bir sevdâ gülüsün allar içinde koklarım okşarım severim seni Metin Everes
Bir sevgili için ben hiç böyle ağlamadım İlgün Soysev
Bir şûha bend oldu gönlüm verdi bana hüzn ü elem Abdullah Bey
Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr Necmi Pişkin
Bir yâr sevdim Kuşada'lı K.H.Yaşar
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz Meçhul
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım Erdinç Çelikkol
Bırak dalında kalsın bana güller getirme Zekâi Selen
Bırakmıyor peşimi yıllardan beri uzaklaşıp gitmiyor bir adım geri İlgün Soysev
Böyle küsüp gidersen beni çok incitirsin Ali Şenozan
Bu akşam da sevgili gitme her akşam gibi İsmail Ötenkaya
Bu aşk bitti sevgilim beni benimle bırak Selâhattin Sağlam
Bu aşk değil bir afet yaktı kalbimi Süleyman Mertkanlı
Bu aşkı seninle yaşadık bitti Erdal Yalçın
Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye Muzaffer İlkar
Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz Hüseyin Sadettin Arel
Bugün mutlu günümdür Sadettin Kaynak
Bülbül çilesin güllere ben bir seni sevdim Sadettin Çevik
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden Zekâî Dede
Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün Cevdet Çağla
Bundan sonra beraberiz Turhan Taşan
Bûs-i lâ'l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim Zekâî Dede
Çam kokan suların buzludur buzlu Kasım İnaltekin
Çamlıca yolları yokuşlu Amir Ateş
Can ile ben ey dil-rübâ Şâkir Ağa
Câna te'sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin Bolahenk Nuri Bey
Canımdan yakın kadınım sen nerdesin ben nerdeyim Sadettin Kaynak
Canımın canısın hoş kokulusun sen İsmail Ötenkaya
Canın tenden ayrılması zor Mehmet Turan Yarar
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Râkım Elkutlu
Çare yok umut yok derde derman yok Ahmet Özkök