Hicâzkâr Makaminda Eserler (552 Eser)

Aşk ateşten gömlekmiş derlerdi inanmazdım Süreyyâ Bey
Aşk kokarken yedi veren her gülde Gültekin Aydoğdu
Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir Sedat Öztoprak
Aşkımın hakkını vermedi kader Yılmaz Karakoyunlu
Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor Yılmaz Yüksel
Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir Ekrem Güyer
Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam Necdet Tokatlıoğlu
Aşkında azap varsa katlanırım (SARI KIZ) İsmail Hakkı Nebiloğlu
Aşksız da yaşanmaz ki Semahat Özdenses
Ateş söndü küle döndü İsmail Demirkıran
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Rif'at Bey
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen Muallim İsmail Hakkı Bey
Aylar yıla sevdâlı gönül aşka divâne İsmail Demirkıran
Aylarca bırakıp da unuttum seni sanma Sahak Hocasar (Kemânî)
Ayrılık âh ayrılık Zeki Duygulu
Ayrılık saati çaldığı zaman dalında kurudu ansızın bahar İlgün Soysev
Ayşe'm tarladan gelir Doğan Ergin
Azâde-ser'iz çerha bizim minnetimiz yok İsmail Fennî Ertuğrul
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi Muhlis Sabahattin Ezgi
Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken Kadri Şençalar
Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok Neyzen Rızâ Bey
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Şevkî Bey
Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Bana hem-dem eyleyen ey gam seni Nikoğos Ağa
Be bahçevan ben bahçemi bellerim _(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk)
Be gemici gemici kullan dümeni Meçhul
Bekledim fecre kadar gelmedin Râkım Elkutlu
Beklemekten çok yoruldum sensiz olmak zor bana Mustafa Ünal Yılmazer
Bekliyorum salınarak çık raksa heman Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden Tatyos Efendi
Ben esîr-i dâm-ı aşkı zülf-i yârım ey gönül Meçhul
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde... Erdinç Çelikkol
Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum Santûri Ethem Efendi
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum Çorlu'lu
Ben severim aller giyen güzeli Meçhul
Ben sözüne bağlamam bel Nûman Ağa
Bende dertler kümelenmiş sana bir sır açamam Erdinç Çelikkol
Benden bir şarkı istedin yazsam binlercesini Aydın Oran
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken Sadi Işılay
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir Sadettin Kaynak
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim Ferit Tan
Benim derdim nedir dağlar ne bilsin Faruk Şahin
Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin Bolahenk Nuri Bey
Beyhûde aşkına yandım efendim Nikoğos Ağa
Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var Giriftzen Asım Bey
Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun ... Nefîse Özses
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine Muzaffer İlkar
Bin hâtıra gizler gibi koynunda bu akşam Akın Özkan
Bir buseni verdin bana Servet Alî
Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden Selânik'li Ahmet Efendi