Hicâz Makaminda Eserler (2280 Eser)

Yüreğime kazdığım bir sevgisin sen Selâhattin Sağlam
Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma Halûk Recâî
Yüreklerde yas var gözler yaş dolmuş Erol Bingöl
Yürü dilber yürü ömrümün vârı (ANKARA KOŞMASI) Meçhul
Yürü hey bî-vefâ hercâî güzel Râkım Elkutlu
Yürük değirmenler gibi dönerler Kemâl Gürses
Yürüyende salınırsın... M.Arsunar-M.Hoşsu
Yüzüm gülse de kızlar içimde yâre sızlar Selâhattin Pınar
Yüzümde son tebessüm çiçeği solmadan gel Necip Mirkelâmoğlu
Yüzüme bakıp ta veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu Câvit Ersoy
Yüzünü görmeyeli hayli zamandır Şevkî Bey
Yüzyılların ışığısın uygarlıklar beşiğisin Sâlih Aydoğan
Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi Giriftzen Asım Bey
Zâlim felek ne felâket verdi başıma Haydar Tatlıyay
Zaman geçti ol gül-rûye gider yok Lâtif Ağa
Zamansız alıp da seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Pınar Köksal
Zamansız alıp ta seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Akın Özkan
Zamansız çıktın karşıma amansız sevdim seni Zekâi Tunca
Zannetme bu dünya seninle döner Amir Ateş
Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim Kadri Şençalar
Zannım bu ki cânâ beni kurban edeceksin Şevkî Bey
Zehretme aşkı bana zûlm ederek inletme Nûrettin Cemil Sangan
Zehretme hayâtım yetişir Mustafa Sunar
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın Leylâ Saz
Zeybeğimi birkaç kızan vurdular İsmail Ötenkaya
Zeytin dağlarında yol bulamadım Meçhul
Zülf-i zer-târına bağlandı hayâtım emelim Muallim İsmail Hakkı Bey
Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar Asdik Ağa
Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni Osman Nûri Özpekel
Zulmü pek çok insafı az hayata karşı aşkımız İsmail Akçapınar