Hicâz Makaminda Eserler (2280 Eser)

Artık beni arama sorma sakın kimseden Nihat Adlim
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Alâeddin Yavaşça
Artık demir almak günü gelmişse zamandan Asım Dirim
Artık demir almak günü gelmişse zamandan Münir Nûrettin Selçuk
Artık ne eser kaldı onun kalp yarasından Sedat Oytun
Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr Erol Sayan
Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle Ahmet Uzel
Arz eylesem canım başa geleni Şevkî Bey
Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden Bilge Özgen
Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil Dede Efendi
Âşık oldum bir güzele Meçhul
Âşık oldum yavrucağım yüzüne Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Aşık olmak o kadar kolay mı dersin Aydın Oran
Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim Ahmet Uzel
Âşıkım dağlara kurulu tahtım Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın Hacı Fâik Bey
Aşılmaz karlı dağları mor sünbül açan bağları Yılmaz Yüksel
Aşk ağlatır dert söyletir Nihat Adlim
Aşk bezirgânı sermâye canı Meçhul
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor İsak Varon
Aşk içimde bir acı onun için gülemem Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek Mediha Şen Sancakoğlu
Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç Alâeddin Yavaşça
Aşk nedir diyenlere sevgi bilmeyenlere gülüp te geçenlere âşık ol da gör derim Mustafa Malay
Aşka düştüm ezelden gönlüm geçmez güzelden Meçhul
Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir İbrahim Umut
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül Fehmi Tokay
Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Aşkım benim hep ye's ile hicran ile kalbimde uyurken Sadettin Kaynak
Aşkımı geri aldım bir daha vermem Bâki Duyarlar
Aşkımız bir ömür bitmesin diye Metin Everes
Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım H.Hüsnü Üstün
Aşkımızda hep hayâller yaşadım Fethi Karamahmudoğlu
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Süleyman Erguner (Torun)
Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh Alâeddin Yavaşça
Aşkın denizinde boş sandal gibi Metin Everes
Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı Şevkî Bey
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Aslan Hepgür
Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Cinuçen Tanrıkorur
Aşkın uçurum oldu Yılmaz Yüksel
Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada Alâeddin Yavaşça
Aşkından bıktı diye sevginiz bitti diye Râfet Kıral
Aşkından her akşam içerken üzgün Ali Şenozan
Aşkınla ben ey nâzenîn Dede Efendi
Aşkınla ben oldum sarhoş Kasım İnaltekin
Aşkınla dîvaneyim gel de bir bak halime Ünsal Silleli
Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum Hacı Arif Bey
Aşkınla sînem dağlarım Nikoğos Ağa
Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim Selahattin Erköse