Hicâz Makaminda Eserler (2280 Eser)

Açma ciğergâhıma ok yâresi Şevkî Bey
Açmam sana artık derdim ne imiş yâr Ahmet Uzel
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran Yesârî Asım Arsoy
Açsam derdimi eyvâh nâfile Ovrik Efendi(Lavtacı)
Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın Ali Nihat Özdemir
Ada sâhillerinde bekliyorum Meçhul
Ada'larda gezer durur edâlı Artaki Candan
Ada'lardan bir yâr gelir bizlere Yesârî Asım Arsoy
Adım adım peşinde her gün seni izledim Yılmaz Yüksel
Adın kader olsa senin Erdal Şâhin
Adını andıkça yansa dudaklar Sâdettin Öktenay
Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine Muallim İsmail Hakkı Bey
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Şevkî Bey
Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün Ahmet Uzel
Ağla gözlerim ağla Sadettin Kaynak
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yudum bu gece Erol Sayan
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık İsmail Demirkıran
Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını Ahmet Hatipoğlu
Ağlama gözlerim ağlama yine Özcan Korkut
Ağlama içime hüzün doluyor Mediha Şen Sancakoğlu
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Nubar Tekyay
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm Alâeddin Şensoy
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin Alâeddin Yavaşça
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden Amir Ateş
Ağlarım hayâl olup giden günlerime Necdet Erdemli
Ağlarız sokaklarda her baharda her karda Sadettin Kaynak
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Hasan Soysal
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende Bîmen Şen
Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim Sabri Süha Ansen
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Ahmet Uzel
Ah edip inlerim gurbet elinde (N'EYLEYİM KÖŞKÜ...) Kadri Şençalar
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Hacı Arif Bey
Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı) Leon Hancıyan
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah olaydım ben de derviş olaydım Meçhul
Ah şu dağlar sular çağlar bu halime cihan ağlar Meçhul
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Rif'at Bey
Ahû gibi bakar bakar kaçarsın Ekrem Güyer
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım Hakkı Bey(Beylerbey'li)
Ak ipekli bir gergefim duygu duygu işle beni Rüştü Eriç
Ak yıldızı hilal ile süslenmiş İlgün Soysev
Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim Hasan Soysal
Aklımı sevdâya salan biri var Fethi Karamahmudoğlu
Akşam dedilerkoyda Hicaz yükselecekmiş İsmail Baha Sürelsan
Akşam erdi yine sular karardı Rahmi Bey
Akşam oldu yine sular karardı Aziz Bey(Tanbûrî)
Akşam olur sabah olur yâr gelmez Drama'lı Hasan Hasgüler
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin Nihat Adlim
Akşam rüzgârıyla dolsan odama Fethi Karamahmudoğlu