Gerdâniye Makaminda Eserler (115 Eser)

Gidiyorum yarın yâr Muallim İsmail Hakkı Bey
Gitti sevdiceğim şimdi buradan Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu Muallim İsmail Hakkı Bey
Gönül kuşu uçtu uçar Ahmet Hatipoğlu
Gözler mavi yüz penbe Sadettin Kaynak
Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı Refik Fersan
Gül budanmış dal dal olmuş Turhan Toper
Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan Alâeddin Yavaşça
Hayat yolu uzundur ... Cevdet Çağla
Her yağmurda ıslanırsın Câvit Ersoy
Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış Mümin Salman
Kaleden indim düze Meçhul
Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben..) Meçhul
Kara gözlüm ne gezersin burada Meçhul
Karanlık bir yoldayım gidiyorum nereye Ali Şenozan
Karşı dağdan uçan turna Kadri Şençalar
Kervanım geçmiyor kardan Zeki Duygulu
Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır Meçhul
Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin Alâeddin Şensoy
Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın Kadri Şençalar
Kur'a kağıtları allı yeşilli Anonim
Mehtâb aks etmiş koy'a sanki yaslanmış suya Zeki Duygulu
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n'eylerim Yakupzâde Mehmet (Bursa'lı)
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel Ebû-Bekir Ağa
Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir Zekâî Dede
N'ettim ben bu feleğe Meçhul
N'ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi Muallim İsmail Hakkı Bey
Ne var idi benim gönlüm alacak Meçhul
Neden beni yan bakışla süzersin Meçhul
Nesine varayım zâlim Selânik Meçhul
Nice gördüm (Yine gördüm) boyu uzun serv-i bülendimi tek Meçhul
Niçin aldattın beni Meçhul
Odasına girdim fincan elinde Meçhul
Öğretmenim Erol Sayan
Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf Zekâî Dede
Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum) Sadettin Kaynak
Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır Refik Fersan
Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ Neyzen Rızâ Bey
Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül Neyzen Rızâ Bey
Samsun gülü gonca iken koklanır Yesârî Asım Arsoy
Selânik kahbe Selânik Meçhul
Sen allar giymişsin olmuşsun melek Meçhul
Sensiz geçen geceler içim hüzün doluyor Mümin Salman
Sevdiğim'çün seni ey serv-i semen Hacı Fâik Bey
Sevdim diyen varsa eğer söz söylemem söz üstüne İsmail Demirkıran
Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni İsmail Demirkıran
Sinanoğlu inip gelir inişten Meçhul
Şu dağları delmeli kül edip elemeli (Fahri Kayahan'dan )
Şu derede telli kurşun harladı Meçhul
Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir Alâeddin Yavaşça