Ferah-Fezâ Makaminda Eserler (121 Eser)

Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım Râkım Elkutlu
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Dede Efendi
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeref Çakar
Ey sîne sana n'oldu yanar âteşe döndün Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk'a pervâz edelim Seyfettin Efendi(Şehzâde)
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey veliy-yi nîmet-i bîminnet-i âlem sana (Tebrik) Muallim İsmail Hakkı Bey
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl Hüseyin Sadettin Arel
Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded Doğan Ergin
Fırsat yarat Allah'ı seversen bana bir gel Akın Özkan
Gayetle dilber bir şîvekâre Muallim İsmail Hakkı Bey
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör Hüseyin Sadettin Arel
Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi Şerif İçli
Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana Yılmaz Karakoyunlu
Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu İsmail Demirkıran
Gönül zâten aşka aşık serseri Alâeddin Yavaşça
Gülüşün baharlar getirir bana Hasan Soysal
Günler boyu mecnun gibiyim ben yine sensiz Mediha Şen Sancakoğlu
Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan... Seyfettin Efendi(Şehzâde)
Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu Sadettin Kaynak
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül Hâfız Sâlis Efendi
Her güzel nağmeyle sevgini andım Lem'î Atlı
Her şarkıda aşkın dili sensin Alâeddin Yavaşça
İçip içip de bu akşam seninle mest olalım Râkım Elkutlu
İlk yazın çiçeğisin gözlerin mâvi deniz İsmail Demirkıran
Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah Mediha Şen Sancakoğlu
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Dede Efendi
Kilitlenir gönül kapım çalan mı var senin kadar Erdinç Çelikkol
Kısmet tomurcuk güllerde kalmış Erdinç Çelikkol
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Meçhul
Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ Hüseyin Sadettin Arel
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir Hasan Efendi(Balat İmamı)
Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi Muallim İsmail Hakkı Bey
Melek mi nâm ü şöhretin Muallim İsmail Hakkı Bey
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî Fehmi Tokay
Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek Sedat Öztoprak
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Râkım Elkutlu
Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Tanbûri Ali Efendi
Nice vasf(eylesin-etmesin) zâtın sühandan Sâdullah Efendi
O Eylül melâli şimdi yok oldu Orhan Kızılsavaş
O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor Yücel Aşan
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber Muallim İsmail Hakkı Bey
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler Ali İçinger
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın İsmail Baha Sürelsan
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor İsmail Demirkıran
Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Amir Ateş
Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır Hasan Fehmi Mutel
Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel Hasan Soysal
Sen ki ferman dinlemezsin cânıma cânân gönül Yılmaz Karakoyunlu
Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin Muallim İsmail Hakkı Bey