Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Şu gurbetin acısını yudum yudum içen bilir Rüştü Eriç
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Eyüp Uyanıkoğlu
Sularda kaybolurken hayâller birer birer Alâeddin Yavaşça
Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız Muallim İsmail Hakkı Bey
Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı Teoman Önaldı
Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın Selânik'li Ahmet Efendi
Unutmak istesem o hâtırayı Arif Sami Toker
Unuttum mâziyi şimdi sen varsın Adem Şahin
Vedaya gerek yok ayrılıyorken bilirim çok zordur dayanamam buna Sâlih Berkmen
Yâ Hû yâ Hû yâ men Hû yâ men lâ Hû illâ Hû S.Eyyûbi Işıksal
Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor İlgün Soysev
Yağmurlu geçer bu yerde Nisan Bilge Özgen
Yakardım cihânı senin uğruna Selâhattin İçli
Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var Sadettin Kaynak
Yâr peşinden koşa koşa yoruldum Zeki Duygulu
Yaş dolu gözlerimle yolunu gözlüyorum Süleyman Mertkanlı
Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum Suat Yıldırım
Yazın meltem kışın güneş o gözler Sâdi Hoşses
Yeşil gözlü benli gülüm sanma sensiz mutlu gönlüm Ahmet Çakmak
Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi Turhan Taşan
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı Osep Ağa (Ebeyan)
Yine gece yarı her taraf ıssız Necdet Tokatlıoğlu
Yine gurbetle yanan akşama aç pencereni Nevzat Demir
Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme ... Amir Ateş
Yıldızların artık sararıp solduğu andı Fikri İpekçioğlu
Yıllar geçsede ömrüm bitsede Fâruk Kestiren
Yıllarca yoluna gözyaşı döktüm (ŞARKIMI SÖYLE) Kâzım Narmanlı
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Muzaffer İlkar
Yollarda yürü de kar kış demeden Eyüp Uyanıkoğlu
Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı Muzaffer İlkar
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Kâzım Uz (Muâllim)
Zaman akıp gider yıl olur bir gün İsmail Ötenkaya
Zaman bir su gibi akıp gidiyor Arif Sami Toker
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa Süleyman Mertkanlı
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim Kemânî Serkis Efendi
Zehretme hayâtı bana cânânım Zeki Müren
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim Selânik'li Ahmet Efendi