Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü Ûdî Ekrem Bey
Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım İsmet Çetinsel
Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır Zekâî Dede
Kimler bakıyor artık yüzüne Hüseyin Erbay
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi Artaki Candan
Kirpiklerinin kıvrımı bir ince nakıştır Ertuğrul Ottekin
Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim Mehmet Yürü (Nasib'in)
Kırık kalbim sende kalsın Râif Somer
Kovalarken hep kaçan kaçtıkça kovalanan yürekde yuvalanan nedir İsmail Ötenkaya
Küçücük kalbin dilerse ...(ANKARA'DA BEKLİYORUM) Osman Babuşcu
Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör Kâzım Uz (Muâllim)
Kudüm'de düşünen ney'de ağlayan İsmail Ötenkaya
Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah Zeki Altun (Hâfız)
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Mâdem ki çılgın gibi aşığız seviyoruz beraber olmak için daha ne bekliyoruz Pınar Köksal
Mâzi deyip geçme sakın o dünlerde ömrümüz var Suphi İdrisoğlu
Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken Hüseyin Erbay
Meftûn oldum ol gül yüze Muallim İsmail Hakkı Bey
Melekler kadar güzelsin Alâeddin Yavaşça
Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur Cüneyt Kosal
Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda Bîmen Şen
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur Kemal Olguncan
Ne demekse dediğin ben anlamadım gitti Suphi İdrisoğlu
Ne olur bana dön hüznümü gör de Muzaffer İlkar
Ne sen beni gördün ne de ben seni Necdet Tokatlıoğlu
Ne yazık ki aşk toprağım çöl olduktan sonra geldin Nûrettin Gökmen
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Erdinç Çelikkol
Neden üşküftedir tarf-ı külâhın Selânik'li Ahmet Efendi
Neş'eden büsbütün ümidi kestim Faruk Şahin
Nişanlım ayrı benden canım ayrı bedenden Sadettin Kaynak
O güzel Temmuz akşamlarında sen Yesârî Asım Arsoy
O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım Selânik'li Ahmet Efendi
O kadar yıldızlı gözlerin varki Ali Şenozan
O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı dersin Tahsin Karakuş
Ömrünün baharında en sevimli çağında Akın Özkan
Oyalandım inan ki dün gece hep seninle Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor Sâdi Hoşses
Oynama kalbimle yeter gülme Necdet Varol
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden Hasan Fehmi Mutel
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar Selânik'li Ahmet Efendi
Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Alâeddin Yavaşça
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum Melâhat Pars
Rûhumda safâ gülleri açmakta benim Rüştü Eriç
Rûhumda senden bir nâle vardır Cevdet Çağla
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma Kemânî Serkis Efendi
Rüyâ mı gördüm kalbim mi vurdu Lem'î Atlı
Rûyinde bu müşkin ben'i ... Muallim İsmail Hakkı Bey
Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr Osep Ağa (Ebeyan)
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Refik Fersan
Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI) Muzaffer İlkar