Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Geldi bir hâle gönül Ahmet Hatipoğlu
Gerçi ben şimdi boğazdan uzağım Arif Sami Toker
Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin Hasan Soysal
Gölge gibi dolaştım ardından adım adım Nuri Halil Poyraz
Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim Selânik'li Ahmet Efendi
Gönlüm bu bekleyişten bulamıyor teselli Tekin Para
Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı Muallim İsmail Hakkı Bey
Gönül güldü seninle umut ve mut buldu bak Mâcit Gezgen
Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de ... Fâruk Kayacıklı
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Arif Sami Toker
Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK) Erol Bingöl
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı Selânik'li Ahmet Efendi
Gözler dost sofrasında gülen bir yüz görürse Abdülkâdir Salar
Gözlerime dalıp beni büyüle Fethi Karamahmudoğlu
Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla Fethi Karamahmudoğlu
Gözüne bakınca ateşler saçtın Tahir Sıral
Gözünün sürmesini ellere gülmesini salınıp gezmesini çılgınca kıskanırım Suphi İdrisoğlu
Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm Erol Sayan
Gül mevsimi cânâ yine güllerle açıl gez Zeki Duygulu
Gül mevsimidir gerçi dil âzâde değildir Osep Ağa (Ebeyan)
Güllerin sünbüllerin hasretten rengi sarı Nâmık Kemal Aktan
Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum Metin Everes
Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi Nâmık Kemal Aktan
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı Muallim İsmail Hakkı Bey
Ham meyvayı kopardılar dalından Meçhul
Hangi meltem alıp getirdi seni Türkân Öncü
Hani tatlı sevgilim aklın yolu hep birdi Uzman Sağlık
Hasretle yanan bahçeme gelbağrımı yakma Yılmaz Karakoyunlu
Hatıralar gözlerimden gidecek sandım İbrahim Umut
Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an Zeynettin Maraş
Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti Kemâl Gürses
Hem gündüzüm hem gecem ol Rüştü Eriç
Her gece uzaktan seyr eder beni Burhan Durucu
Her şey gitse de hayâlin gözümden gitmeyecek Hasan Şanlıtürk
Her sitem edişte küsüp gidersen biter mi önünde ayrılık yolu İsmail Ötenkaya
Her tebessüm sende başlar sende sondur sevgilim Yılmaz Karakoyunlu
Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden Osep Ağa (Ebeyan)
Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun Nezahât Soysev
Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı Alâeddin Yavaşça
İçin için yanıyorum sönmedim Osman Güven
İlk değil ki bu gidişin biliyorum döneceksin Nilüfer Özkan
İlk görüşte başlar kalplerde telâş Hüseyin Soysal
İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim Muallim İsmail Hakkı Bey
İsmini buğulu camlara yazdım resmini kalbime çizdim bu gece Fâruk Kestiren
İster isen bulasın cânânı sen Yalçın Tura
Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz Yılmaz Karakoyunlu
Kalbim ona merbut onu ister onu söyler Mehmet Yürü (Nasib'in)
Kalbim yorulmuş güzellerin nazından Abdülkâdir Salar
Kalbinin sesini dinle ayrılığı istemiyor Bilge Özgen
Kapına gelip de gitmekten bıktım Bilge Özgen