Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Çehre edip dün bî-sebep Ali Ağa (Kemânî)
Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı Selânik'li Ahmet Efendi
Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız Fahri Gürsoydan
Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün Muallim İsmail Hakkı Bey
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni Ferah Çetin
Çöz zülfünü dök omzuna Osman Nûri Özpekel
Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar Osep Ağa (Ebeyan)
Daha henüz aşkımız almamışken demini Kemal Olguncan
Dalgalar üstünde bir yeşil yaprak İlgün Soysev
Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor Emin Ongan
Dertliyim derdimden anlamaz cânâ Zeki Duygulu
Dildâr işitip velvele-i efganım Zekâî Dede
Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda Ertuğrul Ottekin
Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Hüseyin Erbay
Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler Sadettin Kaynak
Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman Osep Ağa (Ebeyan)
Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş Muzaffer İlkar
Ebedi bir yolculuk olsa sevgimiz Nevzat Güyer
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber Selânik'li Ahmet Efendi
Efendim gûş-i efgan et Muallim İsmail Hakkı Bey
Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az Kenan Olguncan
Elverdi tegafül güzelim rûyini göster Bîmen Şen
Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna Muallim İsmail Hakkı Bey
En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN) Teoman Alpay
Engine dalmışsın gözlerin nemli Ayhan Sökmen
Erguvan zamanı gel bana emi bir daha hiç gitme aman ne olur Selâhattin İçli
Eski bir şarkı gibi unutup gittin beni İsmail Demirkıran
Etme bana böyle cefâ Yahyâ Ağa
Evim evim güzel evim şirin evim Tülây Arıcı
Evlerinin önü de aralık Anonim
Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Muzaffer İlkar
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Hüseyin Sadettin Arel
Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör Mustafa Düzgünman
Ey gözleri şen yüzleri gülşen lebi handan Ali Rızâ Sağman
Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın İsmail Nısfet(Hafız)
Ezelîden seni sevdim Hâşim Bey
Fikrimin ince gülü Muallim İsmail Hakkı Bey
Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır Ali Ulvi Baradan
Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum Muallim İsmail Hakkı Bey
Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun Hâşim Bey
Gece gündüz demeden yollarını bekledim İsmail Demirkıran
Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş Necdet Tokatlıoğlu
Geceler hiç bitmiyor artık sabah olmuyor Arif Sami Toker
Geceyi gündüze her dem katalım Selânik'li Ahmet Efendi
Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez Refik Fersan
Geçti o mutlu yıllar Erdinç Çelikkol
Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem Osep Ağa (Ebeyan)
Gel bir göreyim aşkı M.Ünal Yılmazer
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Amir Ateş