Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Bekledim teşrîfini bir çok zaman Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben bu sevdanın yüzünden yıllardır ne çile gördüm Cumali Karataş
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim Mehmet Yürü (Nasib'in)
Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim Erdinç Çelikkol
Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan Teoman Alpay
Bende söz bir Allah birdir bilesin Bilge Özgen
Beni reddetse de tavrın bilirim özler için Erol Sayan
Benim böyle kederli durduğuma bakma sen Atıf Baştuğ
Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerde Rıdvan Tandoğan
Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun Ercüment Berker
Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim Selânik'li Ahmet Efendi
Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim Yusuf Nalkesen
Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden Suphi İdrisoğlu
Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda Mahmut Yivli
Bir bahar akşamında yine bana dönsen Şekip Ayhan Özışık
Bir bahar dalı gibi Kuşada'lı güzel kız(KUŞADA'LI GÜZEL KIZ) Erdoğan Berker
Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin Avni Anıl
Bir başka güzel var mı ki hep kahrımı çeksin İsmet Çetinsel
Bir çiçek dalında nasıl açarsa Ali Ulvi Baradan
Bir çiçek olsaydım güneşle açan Mustafa Malay
Bir devran dönmededir bunun sırrı bilinmez Rüştü Eriç
Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor Yılmaz Karakoyunlu
Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra Şekip Ayhan Özışık
Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim Karnik Garmiryan
Bir gün seven kalplerimiz hasret ile yorulmasın Sadun Aksüt
Bir güzele bende gönül Dede Efendi
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları Vecdi Seyhun
Bir hatırın soran var mı o yârân nerde hani Ahmet Uzel
Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver Kâzım Uz (Muâllim)
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim Zekâî Dede
Bir pınardın için için çağlayan İlgün Soysev
Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma Arif Sami Toker
Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum Selânik'li Ahmet Efendi
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor Selânik'li Ahmet Efendi
Bir yâr sevdim yeşil gözlü Mediha Şen Sancakoğlu
Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken Zeki Müren
Bir yeşil dal bir demet gül Ömür Gençel
Bir yıl daha bir anda mâzinin malı oldu Alâeddin Yavaşça
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel Hasan Soysal
Bizim elin koyunları kuzular derdim artar yaralarım sızılar Sadettin Kaynak
Bırak hercâî etvârı Tanbûri Şâkir Bey
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş Faruk Şahin
Boşuna yalvarma gönlümü sana bağlamam Ümit Âşık
Böyle gelmezdi her yıl bahar Teoman Önaldı
Bu son çırpınışımdır gönül kapında senin Selâhattin Sağlam
Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım Selânik'li Ahmet Efendi
Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi Hasan Soysal
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Selâhattin İçli
Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin Ekrem Güyer
Canım yurdum demek güzel Hasan Soysal