Evc Makaminda Eserler (248 Eser)

Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır Meçhul
Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz Hasan Özçivi
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Fethi Karamahmudoğlu
Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme Niyâzi Şengül
Bir bakışla doldurdun kalbimdeki boşluğu Metin Everes
Bir cümle aşıklar gelin Haydar Akdemir
Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü Selâhattin Sağlam
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi Ali İçinger
Bir nazarda kalmayalım gel dost'a gidelim gönül Zeki Atkoşar
Bir nigâh et âşık-ı nâlânına Atıf Bey(Mızıka'lı)
Bir sebeple sen gücenmişsin bana Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Bir şûh-i sahib-velvele bir deste gül almış ele Hakkı Bey (Sermüezzin)
Bülbül gibi coşalım gel Rüştü Eriç
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ Dede Efendi
Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et Şâhin Uçar
Can yine bülbül oldu Muzaffer Ozak (Aşkî)
Cânân aradım sende meğer can imişsin sen Alâeddin Yavaşça
Canım kurban olsun senin yoluna Muzaffer Ozak (Aşkî)
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Erol Sayan
Çayır uzun biçilmez Fâiz Kapancı
Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah Bolahenk Nûri Bey(Ahmet Beyolabilir)
Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme Basmacı Abdi Efendi
Çevrilir başıma cihan dar olur Emin Ongan
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Amir Ateş
Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için Dilhayat Kalfa(Hanım)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dağları sararken ince bir duman gölgeler uzuyor akşam oluyor Yücel Aşan
Dehr-i dûnun gam-keşânı olmuşuz hayfa gönül Mehmet Ali Çelikbaş
Deli gönlüm seni her dem anıyor Osman Nûri Özpekel
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Hüseyin Sadettin Arel
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Meçhul
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola Ali Şîrüganî (Dede)
Dil beytini pâk eden.. Kemâl Tezergil
Dil bulup bülbül gibi bir gül-femi Meçhul
Dinmiyor içimde hasretin seli İsmail Demirkıran
Dıştan viran bağlıyım Fahri Kopuz
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Sadettin Kaynak
Dönse de ansızın vakit geç artık İsmail Demirkıran
Düğünde toplandılar meşvereti kurdular Meçhul
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Dursun Karaca
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Meçhul
Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye Hacı Sâdullah Efendi
Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Zeki Altun (Hâfız)
Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden Bedriye Hoşgör
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde Dede Efendi
Eksilmez artar cevrin a zâlim Zeki Arif Ataergin
El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor Akın Özkan
Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim Sadettin Kaynak
Elvedâ dost deli gönül elvedâ Meçhul
Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli'de Aluş Nuş