Bûselik Makaminda Eserler (297 Eser)

Sevdâ denen alev rûhu bir sarsın Amir Ateş
Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı Cinuçen Tanrıkorur
Sevgi kalpten kalbe gezer Mahmut Oğul
Sevgim bitti mi sandın çıkmadın ki hülyâmdan Arif Sami Toker
Şiir de şarkı da saz da güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz İsmail Demirkıran
Şimdi hazan çağıdır kırlarda gezme güzel Arsin Ali Atlı
Sîne hicrânınla âteş dağıdır Rif'at Bey
Sitem etme bir tanem gülşenler soldu diye Erdinç Çelikkol
Siyah lâledir zenci çocuk Sadun Aksüt
Sıyırıp kınından gümüş palanı Cevdet Çağla
Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var Yavuz Özüstün
Söyle ey nâlem beni cânân perîşân etmesin Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Şu mâhitâbı seyret ne rûhânî (Mehtâbiye) Mehmet Baha Pars
Şu yârin tavrını ne hayra yorsam Amir Ateş
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Şeştârî Murat Ağa
Sünbülistan etmiş etrâfı fesi Şâkir Ağa
Şüphe ile bakma dostum Zeki Altun (Hâfız)
Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Dede Efendi
Sürünen ardından dağmenin sanma benim gönlümdür Emin Ongan
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Cinuçen Tanrıkorur
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Ahmet Hatipoğlu
Sûziş-i sînem değil kâr etmeyen Hacı Arif Bey
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Meçhul
Tek sen benim ol da kalbim senin olsun Rüştü Eriç
Tik tak tik tak bitmiyor tik takları Vedat Özdemir
Titreyen dudaklar buruşuk yüzler Bilge Özgen
Uçurtmamın üstüne yazdım adını İlgün Soysev
Unutmadım seni ben geleceksin değil mi Suphi İdrisoğlu
Yağmur damlacıkları çalarken penceremi Mahmut Oğul
Yağmurlu akşamlar Cengiz Dişçioğlu
Yalandır doğuştan sarhoş olduğum Münir Nûrettin Selçuk
Yalanmış aşkın bir daha kanmam Seyfi Güldağı
Yaş dök ki gönül eski safâ eski bahar yok Akın Özkan
Yaşayamam sevgilim ben senden ayrı Mediha Şen Sancakoğlu
Yerinde duramaz nasıl koşarsın pamuk kedim güzel kedim Olgun Gönül
Yeter ki sen umut ver yıllarca hep beklerim Ömür Gençel
Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi Râkım Elkutlu
Yıllar önce yarım kalan bu aşkı İlgün Soysev
Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi güzelim Tahir Sıral
Yıllarca dargın durdum ben hasrete alıştım Alâeddin Şensoy
Yollar uzun gönlümde hasret buram buram seni özlerim Süleyman Girişit
Yüreğime gir de bir bak deli deli akar ırmak Mustafa Malay
Yüzüncü yılda yine seni anıyoruz Güzîde Gedik
Yüzünde bir çizgi saçında bir ak görünce Necdet Tokatlıoğlu
Zaman olur gönül susar (ZAMAN OLUR) Selâhattin İçli
Zîver-i lâl-i lebi hûbân olurken dâmeni Muallim İsmail Hakkı Bey
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım Dede Efendi