Bûselik Makaminda Eserler (297 Eser)

Mumlarla süslenmiş pasta ikram için bekler dosta Fethi Karamahmudoğlu
Müptelâdır gözlerim o gözlere Dürrî Tûran
Ne kadar arz-ı hulûs etti ise yâre gönül Muallim İsmail Hakkı Bey
Ne kadar çok özledim bilmem ki neredesin Râif Somer
Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala İsmail Demirkıran
Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak Kara İsmail Ağa
Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân Selâhattin İçli
Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin Ferit Sıdal
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Emin Akan
Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
Nur yüzünde gül açar Tûran İnam
O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur Fethi Karamahmudoğlu
O baygın bakışın gözlerimden çek Ali Ulvi Baradan
Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir Cevdet Çağla
Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir Erdinç Çelikkol
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır Hâfız Yusuf Efendi
Ol meh beni hiç sormuyor Medenî Aziz Efendi
Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret Dede Efendi
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ Şekip Ayhan Özışık
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an Ali Ulvi Baradan
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Emin Ongan
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Güngör Önder
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin Erdinç Çelikkol
Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum Bilge Özgen
Öyle güzel bakıyorsun yüreğimden yakıyorsun Hüseyin Erbay
Öyle güzelsin ki târif edemem İsmail Demirkıran
Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Selahattin Erköse
Saçına güllerden taçlar ördüğüm Faruk Şahin
Saçının her teline ben âşıkım İbrâhim Özoral
Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Sadettin Kaynak
Şahlanan atının üstünde ATA'M İsmail Hakkı Özbilgin
Samsun'dan bir ışık vatana Samsun'dan ilk adım Selâhattin İçli
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin Ömür Gençel
Sana ben gönlümü verdim-verelden böyle mehcûrum Tâhir Ağa
Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Sazımın teline bir haller oldu Yücel Aşan
Seher vakti esen yeller bana seni hatırlatır Rıdvan Tandoğan
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Zeki Altun (Hâfız)
Sen bakardın penceremden yollara Amir Ateş
Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni Cinuçen Tanrıkorur
Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Akın Özkan
Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır Mediha Şen Sancakoğlu
Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor Halûk Recâî
Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar Alâeddin Yavaşça
Seni ilk gördüğüm o günden beri Râif Somer
Seni seven benim bunu böyle bil Alâeddin Pakyüz
Seni seven şu kalbimi yakıp yıkıp gitme güzel Faruk Şahin
Senin âşıkların kılmaz nazar firdevs-i âlâya Hüseyin Sadettin Arel
Senindir bu şarkı senindir ey yeşil gözlüm Şekip Ayhan Özışık