Bûselik Makaminda Eserler (297 Eser)

Dinlemek ne güzel ihtiyar çınarın hikâyesini Hasan Soysal
Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta Faruk Şahin
Dîvane mi kalbim yine bir hoş bu bahar Mediha Şen Sancakoğlu
Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî Erdinç Çelikkol
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni Şerif İçli
Dün gece sende ben derdmende Şâkir Ağa
Durup durup ayrılıktan söz etme İsmail Demirkıran
Duydum ki sen bana kıskanç demişsin Hüseyin Erbay
Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti Dede Efendi
Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER) Erol Sayan
Ellerin hanımeli Fethi Karamahmudoğlu
En mutlu zamanımdan can kopardın canımdan Alâeddin Şensoy
Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir Rif'at Bey
Etti eser aşk cânıma Erol Sayan
Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni Zeki Atkoşar
Ey dilber-i hüsn-i âfet Şâkir Ağa
Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ) Akın Özkan
Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana Hüseyin Sadettin Arel
Ey her sabah ve her akşam Bilge Özgen
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ Meçhul
Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur Erdinç Çelikkol
Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre Hakan Alvan
Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi İsmail Demirkıran
Geceden bir pelerin çek saralım Selâhattin İçli
Geceler bembeyazdır ay vurur saçaklara İlhâmi Güreşin
Geceleyin bir ses böler uykumu Şekip Ayhan Özışık
Geçip giden o ilkbahar nerede Yücel Aşan
Geçti bahar hazan erdi bu yerde Fehmi Tokay
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Vefik Ataç
Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur Necdet Varol
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin Mediha Şen Sancakoğlu
Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti Yücel Aşan
Gizli olan aşkımız artık dillere düştü İsmail Demirkıran
Gök mâvi dağlar yeşil cennet ülkem Türkiye'm Kudret Güner
Gönül enginliğimde kabardıkça sularım Suphi İdrisoğlu
Gönül geçti güzel senden Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle Şükrü Şenozan
Gönül ister otursaydık dizdize Amir Ateş
Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür Yahyâ Nazîm Efendi
Gönül verme bî-vefâya Tanbûri İzak Efendi
Göz değdi sevgilim göz değdi bize İsmail Akçapınar
Gözler gece karanlığı kaşlar hilâl aydınlığı Alâeddin Şensoy
Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece Erdinç Çelikkol
Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme Uğur Şumnulu
Gözlerinle öptün beni sevdâladın yüreğimi İsmail Akçapınar
Gözümde özleyiş gönlümde acı Selâhattin İnal
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında Hüseyin Sadettin Arel
Gül yerin acep neden gülizâr oldu bu dem Ahmet Uzel
Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen Fehmi Tokay