Bûselik Makaminda Eserler (297 Eser)

Bir bayram humârı sundu hayâlim Yılmaz Yüksel
Bir cennet gibiyse yalan dünyâmız Akın Özkan
Bir dilbere âşığım elâ gözlü sürmeli Seyfi Güldağı
Bir dünyâ istiyorum bulutları toz pembe Mustafa Malay
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Selâhattin İçli
Bir gün gidecektin bunu her an biliyordum Nurhan Hekimoğlu
Bir iki üç haydi koşun çocuklar Fethi Karamahmudoğlu
Bir kadın var bu şehirde Selâhattin İçli
Bir kutlu zaman şûlesidir Yılmaz Karakoyunlu
Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel Fehmi Tokay
Bir misli var mı kıl beyân Şâkir Ağa
Bir perî-rûyin olup âvâresi Hamparsum Limoncuyan
Bir pür-cefâ hoş dilberdir Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bir rüzgâr ver tanrım bulutlar dönsün İsmail Demirkıran
Bir şarkı yap bestekâr al bülbülün sesinden Aydın Oran
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım Dürrî Tûran
Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam Ali Ulvi Baradan
Bir topum var lastikten Hasan Esen
Bir zamanlar ben de sevdim hep kapandım dizlere Kâni Karaca
Birkaç sarı çiçekle gözlerin doldu Fethi Karamahmudoğlu
Bizi insan eden sensin Cinuçen Tanrıkorur
Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz Metin Everes
Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler Suphi Ziyâ Özbekkan
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var Suat Yıldırım
Bu hâlin ne anlam taşır bilemem Suphi İdrisoğlu
Bu şarkı hâtıram olsun bu aşka Seyfi Güldağı
Bulutların arasından her gece Necip Gülses
Bunu inkâr etmez bir ferd İsmet Ağa
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına Ferit Sıdal
Bütün kış ufuklara açarken penceremi Mümin Salman
Büyülendim dün gece seni görür görmez Ali Hasırcı
Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi Selâhattin İçli
Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen Hüseyin Sadettin Arel
Çapkınca bir gülüverdi Kasım İnaltekin
Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir Dellalzâde
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm Yılmaz Karakoyunlu
Ceylanlar dolaşır bakışlarında İlgün Soysev
Çizilmemiş atlaslarda gidilmemiş bir yer varmış Bilge Özgen
Çıkmazları yol zannedip ordan daldım Rüştü Eriç
Çok çektirdin sen bana derman değil dert verdin Seyfi Güldağı
Dağda kırda bahçelerde yaprakları ak papatyam Sâdettın Çevik
Damla damla süzüldü hüzün yanağa düştü (HÜZÜN) Fethi Karamahmudoğlu
Dargınlık düşmesin sakın aklına Ertuğrul Ottekin
Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın A.Gâni Takmaz
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Dede Efendi
Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini Akın Özkan
Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin İsmail Baha Sürelsan
Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni İlgün Soysev
Dil sana şimdi bendedir Tanbûri İzak Efendi
Dil-bestenim meshûrunum Vecdi Seyhun