Acem Aşîrân Makaminda Eserler (323 Eser)

Gönlüme bu sevgin düştü düşeli Özgen Gürbüz
Gönül aşkından oldu pâre pâre Alâeddin Yavaşça
Gönül coşar ince ince Akın Özkan
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz İsmet Kavanozlar
Gönül sana tapalı Sadettin Kaynak
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye Sadettin Kaynak
Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak sevip seviliyorsak aşkımızdan kime ne İsmail Demirkıran
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim İbrâhim Tuğberk
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin İrfan Doğrusöz
Gül devridir mevsim bahar bayram yeri bak hep civar Ömür Gençel
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin Muallim İsmail Hakkı Bey
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Nevzat Demir
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân Memduh Cumhur
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Hasan Fehmi Mutel
Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne Kenan Günel
Gün doğarken ayıldım Mustafa Sunar
Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında ateşten bir gül F.Kaya Pınarses
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin(peydâ -cânâ) Sedat Öztoprak
Güzel görsem içim titrer Muallim İsmail Hakkı Bey
Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları Fethi Karamahmudoğlu
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine Kemâl Efendi(Hâfız)
Hakkını verin bu sazın Selâhattin İçli
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana Selânik'li Ahmet Efendi
Hani nerde beni öpen dudaklar İlgün Soysev
Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde Orhan Kızılsavaş
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Hasretinden çektiğim bir gün değil Suat Akgün
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır Dellalzâde
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun Orhan Kızılsavaş
Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi Meçhul
Hem sevip hem yakadan attın beni Nikoğos Ağa
Hep beraber oynardık hep beraber gezerdik Amir Ateş
Her biri bir gonce efkâr Hamparsum Limoncuyan
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden Zekâi Tunca
Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde Alâeddin Yavaşça
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ Nezahât Soysev
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek Mahmut Yivli
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin Alâeddin Yavaşça
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA) Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim Kemani Rıza Efendi
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin Bîmen Şen
Hüsnü güzel bir nev-civan Asdik Ağa
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir Selâhattin Demirtaş
İçmeden sarhoşum güzelliklerden Orhan Kızılsavaş
İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş Erdinç Çelikkol
İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez Selâhattin Demirtaş
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım Fahri Kopuz
İrfan meclisine erişebilsem Selâhattin Demirtaş