Acem Aşîrân Makaminda Eserler (323 Eser)

Dünyâya baksan da gülümser gibi Meçhul
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir Refik Fersan
Düştüm bir yol sevdâsına Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh Samatya'lı Sebuh
Ehl-i melâmet oldum nihayet Erol Başara
El-aman ey şûh-i âşık perverim Selânik'li Ahmet Efendi
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ Meçhul
Eski şarkıları çoktan bıraktım Selâhattin İçli
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli Bîmen Şen
Ey benim güzel kuşum Reşat Erer (Kemânî)
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var Mahmud Efendi(İzmirli-Hacı)
Ey büt içmişsin yine zannım şerab Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana Nikoğos Ağa
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Hüseyin Sadettin Arel
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an Hacı Fâik Bey
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim Neveser Kökdeş
Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan Sadun Aksüt
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Dede Efendi
Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur Dellalzâde
Ey şehenşâh-ı zamansın Nûman Ağa
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure Bolahenk Nuri Bey
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet Nikoğos Ağa
Ey yosma şûh-i pür-edâ Rif'at Bey
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî Dellalzâde
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi)
Eyyûb'am dîl müptelâyım derde dermân isterem Haydar Akdemir
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden İsmail Demirkıran
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ Lâtif Ağa
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır Fahri Kopuz
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa Meçhul
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu Muallim İsmail Hakkı Bey
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır Arif Sami Toker
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ Alâeddin Yavaşça
Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle Erol Sayan
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar Mahmut Yivli
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel Mediha Şen Sancakoğlu
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et Aleko Bacanos
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir Râkım Elkutlu
Geldikçe güzellik getirip her sözüme Metin Everes
Geldin geri gider misin Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Geliyor başbuğumuz ulu türk'ün önderi Sadettin Kaynak
Gidişinle durdu zaman Suphi İdrisoğlu
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Selâhattin İnal
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL) İsmail Baha Sürelsan
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde Ali Ulvi Baradan
Gönlüm neden feryâd eder Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin Alâeddin Yavaşça