Acem Aşîrân Makaminda Eserler (323 Eser)

Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima Basmacı Abdi Efendi
Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Billâhî salli yâ hazır ale'n nebîy Mekki'l tâhir Meçhul
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Suphi Ziyâ Özbekkan
Bin cefâ görsem ey sanem senden Zekâî Dede
Bir alevi yangından ayıramazsın kor da yanar alev de mavi kırmızı Turhan Taşan
Bir anda doldun içime Fethi Karamahmudoğlu
Bir bakışla ol civan Ali Ağa (Kemânî)
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim Bilge Özgen
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak Amir Ateş
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle Nûrettin Ulueren
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim Bîmen Şen
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Bîmen Şen
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim İsmet Danış
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye Şerif İçli
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa'da Muhlis Sabahattin Ezgi
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam Muallim İsmail Hakkı Bey
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem Seyfi Güldağı
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Refik Fersan
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa Arif Sami Toker
Bu hâl zuhur etmesin bir daha Sadettin Kaynak
Bu nasıl aşk nasıl sevda güzelim Erol Özbayram
Budur ricam benim senden Meçhul
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Selâhattin Pınar
Bulutlar kokunu getirir bana Sadettin Kaynak
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara Alâeddin Şensoy
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller Muallim İsmail Hakkı Bey
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem Alâeddin Yavaşça
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Canlandı ağaçlar sular yürüdü Erdoğan Kıralboğa
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini Rıdvan Lâle
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız İsmail Baha Sürelsan
Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde Ertuğrul Ottekin
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü Alâeddin Yavaşça
Çoban yıldızı gibi (EFE'NİN MÜJDESİ) Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz Kasım İnaltekin
Daha sevdâmı açarken Sadettin Kaynak
Dalga dalga saçını omzuna dökme yine (KAPTANIN KIZI) Erdoğan Köroğlu
Dalınca gözüm gözüne Suhâ Yorgo Bacanos
Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Abdülhalik Akca(Hanende)
Demet demet güllerle ince nârin ellerle Mediha Şen Sancakoğlu
Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin Alâeddin Yavaşça
Derdi dert zincirine eklemekten usandım Suphi İdrisoğlu
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var Nuri Halil Poyraz
Dinle sözüm ey dil-rübâ Sultan III.Selim (İlhâmî)
Diyorum bir gece olsun bana gel Bîmen Şen
Donandı her yer kandiller ile Meçhul
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim Kasım İnaltekin