Zâvil Makaminda Eserler (81 Eser)

Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Akın Özkan
O siyah gözleri sürmeleyenler Refik Fersan
Öldürdü yazık kendini bir gül için bülbül Kâzım Uz (Muâllim)
Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken Sultan III.Selim (İlhâmî)
Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar Necdet Varol
Peteğimde arısın balı benden alırsın Rüştü Eriç
Sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır İsmail Demirkıran
Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var Gündoğdu Doğan
Sâhillerde güller açar yâr gülse Sahak Hocasar (Kemânî)
Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni Muallim İsmail Hakkı Bey
Sarıver kolların ey nazlı çiçek Mediha Şen Sancakoğlu
Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından Şükrü Tunar
Şem'-i hüsn-i ânına ey mehlika Hacı Fâik Bey
Sen bir pınar olsan ben kuru toprak Ali Şenozan
Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Yılmaz Karakoyunlu
Seni görmek ne kadar zor olsada İsmail Demirkıran
Senin ile benim derdim büyüktür Alâeddin Şensoy
Size müjde yaz geldi Meçhul
Söyle doktor yanar kalbim nedendir Muallim İsmail Hakkı Bey
Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm Osman Nûri Özpekel
Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven Ziyâ Taşkent
Üç gün olmuş bu yayladan geçeli Meçhul
Uzadıkça uzuyor yolları şarkıların Rüştü Eriç
Ya bugün ya sabah gelir erken Nuri Halil Poyraz
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Hacı Fâik Bey
Yavuz'lar Fatih'ler Sinan'lar nerde Rüştü Eriç
Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Teoman Önaldı
Yollarını gözlüyorum günlerdir geldiğin gün iki güneş doğacak Suphi İdrisoğlu
Yörük de yaylasında yaylayamadım Meçhul
Yüce dağlar ne heybetli ne haşmetli durursunuz Yüksel Kip
Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun Akın Özkan