Uşşak Makaminda Eserler (1140 Eser)

Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel Refik Fersan
Belki bir hatâydı belki bir ümit bağlandı kalbimin sevgi telleri Erdinç Çelikkol
Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum Nûrettin Demirtaş
Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar Şevkî Bey
Ben ben değilimBendediğim sensin hep (Şarkı'da olabilir) Zekâî Dede
Ben bu aşkın mecnûnuyum Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Ben kimseye açılmaz idim dâmânın olsam Arşak Çömlekciyan
Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Akın Özkan
Ben sazıma yeter dedim dur dedim Erdinç Çelikkol
Ben sevdâ çağını kapattım derken Ziyâ Taşkent
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Meçhul
Beni aldatan ve mahveden yalanlar artık çok geç Mehmet Öner
Beni aldın benden beni vay güzel Sabahattin Hizmetli
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Akın Özkan
Beni koyup giden cefâcû dilber Güngör Önder
Beni sakın sevme ne olur Alâeddin Pakyüz
Beni sevdiğini kimse bilmesin Fethi Karamahmudoğlu
Benim gönlüm ne hâl oldu Ahmet Uzel
Benim için ömre bedel seninle geçen anlarım Fethi Karamahmudoğlu
Benim kadar seven nerde kim katlanır bunca derde Suphi İdrisoğlu
Benim yârim güzeller serveridir Tanbûri Ali Efendi
Benimle olmaktan bıktıysan eğer Zeynettin Maraş
Bestelerden taşan güzelliğine mısralar yeşertıp sana getirdim Rüştü Eriç
Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden Râkım Elkutlu
Bezm-i Cem'de görmesem dil-bâzımı Selânik'li Ahmet Efendi
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım Mustafa Coşkun
Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Bilmem bana ne oldu Hâfız Fevzi Efendi
Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar Yılmaz Yüksel
Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti Ahmet Uzel
Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum Şevkî Bey
Bilmem n'ideyim aşkın elinden Nezih Tolan(Hâfız)
Bin dokuz yüz doksan biri kabûl ettik Yunus Yolu Akın Özkan
Bin gül açan bağından seçmek elimde değil Edip Erten (Ûdî)
Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına Alâeddin Yavaşça
Binlerce gönül güftesi dermiş Soyuer Yılmaz Karakoyunlu
Bir akşam gelmedin insâf etmedin Yesârî Asım Arsoy
Bir akşam seninle başbaşa kalsak Seyfi Güldağı
Bir annenin iki yavrusu varmış Bilge Özgen
Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam Yusuf Nalkesen
Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz Ahmet Râsim Bey
Bir bakarsın gelirim ben pencerene bir kuş gibi Suat Yıldırım
Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi Fahri Gürsoydan
Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde Münir Nûrettin Selçuk
Bir boynu bükük gül koparılmışsı dalından Alâeddin Yavaşça
Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Hüseyin Sadettin Arel
Bir çapkın elinde oyuncak oldum Yesârî Asım Arsoy
Bir ceylân bakışla vuruldum yine ey gönül Hüseyin Sadettin Arel
Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın Lem'î Atlı
Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez Şâhin Uz