Uşşak Makaminda Eserler (1140 Eser)

Al elmayı daldan al Meçhul
Alemde cânân var mı devâkâr Ahmet Uzel
Alemde doğru dost yoktur dedikleri gerçek imiş Sadettin Kaynak
Aliş'imin kaşları kâre Meçhul
Allah adın dillerde Meçhul
Allah Allah Lâ ilâhe illâllah Ahmet Hatipoğlu
Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) Ahmet Hatipoğlu
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Âşık Niyâzî
Allah emrin tutalım rahmetine batalım Meçhul
Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli seyyîdinâ Muhammed Meçhul
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ Meçhul
Allı güllü giyersin giyer giyer gezersin Yılmaz Özdemir
Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver Ahmet Râsim Bey
Anar ömrünce gönül giden sevgilileri Şükrü Tunar
Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim Râkım Elkutlu
Ankara göz nûru başkent (A'dan Z'ye Tirkiye'miz) Fethi Karamahmudoğlu
Ankara seninle cennet gibiydi Metin Everes
Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın Rüştü Eriç
Anlaşıldı yok imiş yâre senin hiç hevesin Ahmet Uzel
Anlatmak öyle zor birkaç satırla bu sevdâ deftere kitaba sığmaz Cem Adalı
Annelerin en güzeli Fethi Karamahmudoğlu
Arabamın ispiti (Arabamın ispiti) Meçhul
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Serûpe Efendi(Ûdî)
Arayı arayı bulsam izini Meçhul
Ardından koşarım sanma gidersen Pınar Köksal
Arıydım petekte bal bırakmadın Mustafa Uyan
Arıyı çiçekte dalda sevelim Bilge Özgen
Armut dalda sallanır yandım aman Meçhul
Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül Râkım Elkutlu
Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Mehmet Yürü (Nasib'in)
Arz edemem hâlimi nâfile hiç kimseye Ahmet Uzel
Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım Şevkî Bey
Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen Rif'at Bey
Âşık mıyım bilmem neyim Alâeddin Şensoy
Âşık olanın ömrünün her faslı bahardır Mustafa Kovancı
Âşık oldum ben sana ey gül-beden Selânik'li Ahmet Efendi
Âşık-ı nâlân olan her an şarkını söyler Ahmet Uzel
Âşıkım aklım perîşan hem-demim divâneler Şükrü Tunar
Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Rüştü Eriç
Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş Mehmet Yürü (Nasib'in)
Âşıklar için bir meclis kurulsa burada yerim yok deyip giderim Eyüp Uyanıkoğlu
Âşıktan etme cânâ hicâbı Tanbûri Ali Efendi
Aşk beni etti zebûn Kenan Rifâî
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene İbrâhim Taşkent
Aşk oduna yandı gönül hey Tanbûri Ali Efendi
Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok Şevkî Bey
Aşkı bende tanıyan kalbini veren Mehmet Reşat Aysu
Aşkımız burada bitti diyorsan Alâeddin Pakyüz
Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde Sadun Aksüt
Aşkın en tatlı yanı yaşanan ilk günüdür Ali Hasırcı